Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het bankwezen en haar slappe excuses

De nieuwe financiële crisis zou ons haast doen vergeten dat banken ook nog investeren in de reële economie. Minder speculeren klinkt goed, maar de zaken waar de bank dan wel in investeert, moeten liefst ook nog een beetje deugen. Wie vraagt naar andere criteria (sociaal rechtvaardig,...

IJslands ‘hitchhiker’s guide’ voor de crisis

Op een moment dat de crisis opflakkert zijn ervaringen over alternatieve oplossingen meer dan welkom. Deze week vernamen we in de pers dat er in Europa steeds meer voor wordt gepleit om Griekenland uit de Eurozone te gooien. Een acuut failliet van het land zou zelfs nakend kunnen zij...

Banken op de beklaagdenbank: handel met schurken I

In deze woelige tijden staat de financiële wereld in het centrum van de aandacht. Dat merken we niet alleen omdat het financieel nieuws een sprong heeft gemaakt van de grijze economische sectie van de krant naar de voorpagina, maar ook door het toenemend aantal gerechtelijke zaken wa...

Kernuitstap moet startschot van échte energietransitie worden

Het goede nieuws dat Duitsland in 2022 uit kernenergie stapt, werd deze week al meteen overschaduwd door slecht nieuws: de CO2-uitstoot van de energiesector heeft in 2010 nieuwe recordhoogtes gehaald volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA). De grote vervuilposten zijn ste...

Een hoogdag voor de ethiek

Woensdag 11 mei was een goede dag voor de financiële ethiek. Die dag vond de aandeelhoudersvergadering van Dexia plaats en die zal het bestuur van de bank niet licht vergeten. Wie in de zaal rondkeek, zag heel wat ‘vreemde eenden in de bijt’, stuk voor stuk mannen en vrouwen die het ...

Financiering kerncentrales onder vuur

Japan is in shock na de verwoestende aardbeving en de dodelijke tsunami. Naar schatting vielen er zo’n 10 000 slachtoffers in het getroffen gebied. Ondertussen voltrekt zich een andere, misschien nog veel grotere ramp. De hele wereld volgt met ingehouden adem de ontwikkelingen in en ...

Steenkool is sociaal en ecologisch onduurzaam

Netwerk Vlaanderen was eind januari aanwezig op de anti-coal finance conference in Washington. Deze conferentie verzamelde experts en activisten van over de hele wereld, die campagne voeren tegen steenkoolmijnen, steenkoolcentrales, de energiebedrijven die ze uitbaten en/of de financ...

Geld moet maatschappelijk renderen

Econoom Koen Schoors pleitte in De Morgen (DM 08/12) voor een ommezwaai in het bankieren: "Weg van het casino, terug naar een veiliger haven waar banken deposito's verzamelen, geld lenen aan waardevolle en duurzame projecten en die projecten opvolgen zodanig dat de veiligheid van di...

Noch steenkool, noch kernenergie

Jan Vroman stelde op 12 november op DeWereldMorgen dat de campagne Bankroet tegen investeringen in steenkoolcentrales van Netwerk Vlaanderen en Greenpeace (maar ook BBL, Friends of the Earth Vlaanderen en Brussel, WWF België,… ) het verdedigen van kernenergie impliceert.(1)  Wij argu...