Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Zo kon Natuurpunt overal in Vlaanderen nogal wat natuurgebieden veiligstellen. Grote aankopen waren o.m. Averbode Bos & Heide en het Stappersven. Om natuurgebieden deskundig te beheren, doet Natuurpunt een beroep op duizenden vrijwilligers, het sociaal economiebedrijf Natuur- en ...

Naar een 100 procent hernieuwbare samenleving

Een vijftigtal aanwezigen kwam in De Schelp, de zaal onder de publieke tribune van het Vlaamse Parlement, luisteren naar de veelal technische uiteenzettingen. Bart Martens, Vlaams parlementslid en initiatiefnemer, opende. Hij sprak over een “redelijke utopie”. “Utopisch” omdat het ga...

Wat zijn fuel cells? Brandstofcellen werken volgens een eenvoudig principe: het zijn cellen die de chemische energie van een brandstof (waterstof, aardgas, methanol, benzine...) en een oxidant (omgevingslucht of zuurstof) omzetten in elektriciteit, warmte en water. De eerste voorlo...

Kunnen slimme ICT-systemen de wereld redden?

Jan Bosteels, freelancejournalist   Een deel van de oplossing Liever dan een deel te zijn van het klimaatprobleem, wil de ICT-sector (Informatie- en CommunicatieTechnologie) een deel worden van de oplossing. Dat is de boodschap die naar voor komt in het SMART-plan van The Climat...

The wireless society aan een zijden draadje

Met de regelmaat van de klok duiken alarmerende berichten op over de schadelijke invloed van elektromagnetische straling op onze gezondheid. Een wetenschappelijk onderzoek pakt uit met schadelijke gezondheidseffecten en een ander onderzoek staat al klaar om de gemoederen te sussen. ...