Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Op 6 mei krijgt professor Paul de Grauwe de Arkprijs van het Vrije Woord. Dat lijkt me erg verdiend. Ik herinner me eind de jaren tachtig zijn colleges. Hij vertelde dat de financiële markten efficiënt en zelfoplossend zijn. Regulering was voor markten onnodig en onproductief. Wij li...

Het spel van de speelplaats – Insluiten en uitsluiten

Op korte tijd veranderde de sfeer op de speelplaats. Wij hadden thuis geleerd om inclusief te denken. Bij het vormen van vriendenclubjes vonden we het maar betamelijk dat je nu en dan even achterom keek om te zien of iedereen nog mee was. Als er toch achterblijvers waren, dan probeer...

Relatie tussen seksualiteit en voortplanting

Duizenden jaren lang was het devies dat er geen zaad verloren mocht gaan: de groep moest immers zo talrijk mogelijk worden, want door ziekte en oorlog zouden we voortdurend zonen en dochters verliezen. Dat verklaart het taboe op bijvoorbeeld sodomie, homoseksualiteit en masturbatie. ...

Lam Gods dat wegneemt…

De juf van de derde klas vertelde ons over het principe van de zondebok bij de Azteken. Als daar iets fout liep, zei ze, wilden mensen graag een schuldige aanwijzen. Pas als die gevonden was, keerde de rust terug. Ze had het over de offerschaal, het altaar, de slachtbank, het uitgeru...

‘k Seg het nog!

Zelf ben je niet geneigd om de hele tijd achter je kinderen aan te rennen. Je laat ze begaan omdat je wil dat ze hun eigen parcours lopen. Je gelooft dat ze van een tegenvaller nu en dan ook kunnen leren, en je vertrouwt erop dat het uiteindelijk wel goed komt. Maar als je zoon dan t...

Je hebt met je lezers de onverwoorde maar ondubbelzinnige verstandhouding: je teksten gaan over verzonnen karakters, niet over jezelf. En dan op een dag bellen ze van Passa Porta met de vraag om een huisruil te doen. Met Alain Bertrand, de Waalse auteur. Hij heeft een boek geschreve...

Ik ben helemaal niet de trotse bezitter van de nationaliteit die me zo veel rechten geeft, zo veel kansen en mogelijkheden, maar een koekoeksjong dat al tientallen jaren roofbouw pleegt en de eigenlijke inwoners van de Belgische natie bedriegt. Ik ontrief de Belgen van hun publieke ...

Grenzen

Ik word wakker uit een angstdroom die me in mijn halfslaap regelmatig bekruipt: ik sta op het punt te worden ontmaskerd, mijn overheid heeft doorzien dat ik iemand anders ben dan ik denk. Ik ben helemaal niet de trotse bezitter van de nationaliteit die me zo veel rechten geeft, zo ve...

Rouwgebed voor Brussel

Lang is gezegd dat N-VA geen plan had voor Brussel. Langzaam worden echter de contouren zichtbaar van wat de partij met Brussel van plan is: men wil de stad eenvoudigweg loslaten. Vlaanderen mag zich voorbereiden op het afscheid en het proces van rouw. Dierbare ouders, broers en zu...

Beste Latifa,

Geneve, zondag 11 oktober 2009 Beste Latifa, Als je in België het woord ‘Borgerocco’ laat vallen weet zowat iedereen dat je Borgerhout bedoelt, het Antwerpse district met een hoog percentage inwoners van Marokkaanse oorsprong. Ik woon in ‘Borgerocco’. De bijnaam van mijn geliefde w...