Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Klimaatneutrale energie is dringender dan hernieuwbare

Disclaimer: Ik heb dit stuk in eigen naam geschreven en vertolk hiermee noch een standpunt van Groen, noch van Jong Groen, noch van (Jong) Groen Leuven. Zoals een lid van een basisdemocratische (jongeren)partij een mening kan hebben en uiten die verschilt van die van de (jongeren)partij, zo kan d...

  Het afschaffen van de opkomstplicht, vind ik een gevaar voor de democratie, en wel hierom: Garantie op stemrecht Stemplicht is de beste garantie op stemrecht. In België krijgt iedereen een oproepingsbrief in de bus met duidelijke instructies. In landen zonder opkomstplicht zien we vaa...

Identiteitscrisisexploitatie

Chemische, biologische, nucleaire, cyber- en economische oorlogvoering zijn bekend. Maar wat Erdogan nu doet aan de Griekse grens verdient een nieuwe benaming: identiteitscrisisexploitatie. Hij valt Europa aan met als wapen onze eigen wetten en de restanten van onze eigen morele standaarden van ...

In een onsamenhangend opiniestuk in De Morgen plaatste Bart De Wever begin dit jaar de gutmenschen in onze samenleving voor het blok: we moesten maar eens kiezen tussen enerzijds het openen van de grenzen met de instorting van onze welvaartsstaat als verondersteld gevolg, en anderzijds het laten ...

Laat het plebs dan de EU besturen

De vraag die EU-leiders nu lijkt bezig te houden, is hoe te voorkomen dat het plebs (dat woord valt niet, maar is tussen de regels goed te lezen) vanuit andere landen ook uit blinde frustratie de EU begint te demonteren. Enkele van hun voorstellen zijn: meer Europa, minder Europa, een flexibeler ...