Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Met de Nederlandse verkiezingsuitslag kan alweer een nieuwe zwarte bladzijde worden toegevoegd aan het boek van de overwinningen van extreem-rechts in Europa. De aanpak van de openbare omroep in duiding en analyse oogstte kritiek op sociale media. Hoe kan men nog berichten in tijden van extreem-...

Politiek geweld op vrouwen en solidariteit met Egypte

Waar het op zich een vanzelfsprekendheid is dat vrouwen deelnemen aan protesten en hierin een even grote rol spelen als mannen, krijgen vrouwen bijzondere aandacht omwille van hun belangrijke symboolwaarde: alle groepen zijn er graag snel bij om aan te tonen dat ook vrouwen en famili...

Vrouwen en de Egyptische revolutie

Als feministe en onderzoeker in Egypte, had An Van Raemdonck een aantal prangende vragen over wat de revolutie betekende voor vrouwen en op welke manier activisten wilden vechten voor vrouwenrechten in deze nieuwe, revolutionaire, context. Deze film is het resultaat van gesprekken me...

Ik besloot om deze groep vrouwen te interviewen omdat zij allen nauw betrokken zijn bij vrouwenrechtenbewegingen en -organisaties, sommigen als coördinatrices van gevestigde organisaties, anderen als jongere activistes bij nieuwe groepen. Women and the Egyptian revolution from An Va...

Dit is een zorg en soms een uitgesproken angst die vooralsnog weinig ondersteund wordt door de werkelijke ontwikkelingen in de Arabische  landen waar volksprotesten plaatsvinden. In Egypte zijn de ogen in de eerste plaats gericht op de houding van de Moslimbroederschap, de grootste ...

“Als een man gepeperde passages schrijft, dan gaat dat onopgemerkt voorbij. Dan denkt iedereen : dat ligt in de lijn van de geschiedenis. Maar als een vrouw dat doet, dan is zij meteen ‘gedurfd en stoutmoedig’. Wel, ik zeg u, dat is geen compliment”, aldus Hadad. Een dergelijk zogena...

Brussel -- Een dertigtal verenigingen en linkse partijen riepen zondag op om te betogen in Brussel in solidariteit met de volksrevoltes in Tunesië, Egypte en elders in de Arabische wereld. Het meest opvallende aan deze betoging was de aanwezigheid van socialisten en Arabisch national...

Naar aanleiding van deze uitspraken lieten we enkele Gentse vrijwilligers en organisaties die werken met Roma aan het woord. Meer dan hun verontwaardiging te uiten, weigeren vrijwilligers dat de klok vijf jaar terug gedraaid wordt. “We boekten vooruitgang, burgemeester Daniel Termon...

In Brussel kwamen zaterdag enkele honderden manifestanten samen uit protest tegen een hoofddoekverbod in het onderwijs. Organisator MDF (Mouvement pour les droits fondamentaux) riep op om de fixatie op de hoofddoek achterwege te laten en aandacht te geven aan reële problemen zoals he...