Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Met de Nederlandse verkiezingsuitslag kan alweer een nieuwe zwarte bladzijde worden toegevoegd aan het boek van de overwinningen van extreem-rechts in Europa. De aanpak van de openbare omroep in duiding en analyse oogstte kritiek op sociale media. Hoe kan men nog berichten in tijden van extreem-...

Politiek geweld op vrouwen en solidariteit met Egypte

Waar het op zich een vanzelfsprekendheid is dat vrouwen deelnemen aan protesten en hierin een even grote rol spelen als mannen, krijgen vrouwen bijzondere aandacht omwille van hun belangrijke symboolwaarde: alle groepen zijn er graag snel bij om aan te tonen dat ook vrouwen en famili...

Vrouwen en de Egyptische revolutie

Als feministe en onderzoeker in Egypte, had An Van Raemdonck een aantal prangende vragen over wat de revolutie betekende voor vrouwen en op welke manier activisten wilden vechten voor vrouwenrechten in deze nieuwe, revolutionaire, context. Deze film is het resultaat van gesprekken me...

Load More