Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Druk blijft op de ketel

Ik wil de ACV zomerblog editie 2013 graag afsluiten met een vooruitblik. Want de komende maanden blijft de druk op de ketel hoog. Nochtans was het werkjaar 2012-2013 al zeer hectisch. Economisch draaide alles vierkant. De groei stagneerde in de wereld, in Europa en in ons land. De we...

Eén werknemersstatuut: nog veel werk aan de winkel

Op de valreep werd, gegeven de deadline gesteld door het Grondwettelijk Hof, begin juli een compromis bereikt voor het gemeenschappelijk statuut arbeiders-bedienden.  Maar er is nog  behoorlijk wat werk aan de winkel.  Niet enkel voor de omzetting van het compromis in regelgeving. Ma...

Zwarte Pieten in de komkommertijd

De zomervakantie loopt stilaan naar zijn einde. Gelukkig maar, want de voorbije week was het opnieuw bingo. Bijna dagelijks werd er in de krant, de radio en dan ook nog eens op TV ‘zwarte piet’ gespeeld. U kent dat populaire kind-kaartspel: de probleemkaart wordt zo snel mogelijk doo...

Nog veel oud zeer in het nieuwe werken

Het nieuwe werken of slimme werken is in. Mensen werken waar en wanneer ze dat willen. Van thuis uit of elders. Inloggen op het bedrijfsnetwerk en klaar is kees. Overdag naar de Ikea en terwijl de oude werkers in de file staan, de kinderen afhalen van school. Moderne managers die nie...

Vlaams schaliegas zal onze industrie niet redden

De minister-presidenten van Vlaanderen en Nederland, Kris Peeters en Mark Rutte, waren begin juli bijzonder onder de indruk van hun bezoek in Texas aan de Amerikaanse olie- en gasgigant ExxonMobil. De massale ontginning van schaliegas in de VS zorgt voor goedkopere energieprijzen en ...

CDI au rabais – snertcontracten – zo doen de tegenstanders het Franse akkoord over uitzendarbeid voor onbepaalde duur af. Het akkoord inzake “stabiele professionele trajecten voor uitzendkrachten” werd op 10 juli 2013 gesloten door de Franse sociale partners van de uitzendsector. Al ...

Will they still need me, will they still employ me when I’m 64?

Werken tot we 70 zijn. Als het van Robrecht Bothuyne en Peter van Rompuy afhangt, is het tegen 2030 een realiteit. “Met het voorstel om de pensioenleeftijd en de loopbaanduur te koppelen aan de ‘gezonde’ levensverwachting, willen we een trendbreuk forceren”, aldus de twee jonge Vlaam...

Nederlandse rechter past Europees stakingsrecht toe

Hebben we echt niets te melden? Waarom schrijven we niets over de naam van prins … Zijn we dan zo geobsedeerd door het stakingsrecht, dat zelfs een Nederlandse uitspraak over een staking op de luchthaven van Schiphol onze harten sneller doet slaan? Collectieve actie, waaronder staki...

De zomer van de jobstudent?

Voor de meeste mensen is de zomer de tijd om even uit te blazen. Werknemers genieten van een welverdiende rust. Jobstudenten vullen het gat even op. Zo was het toch altijd.  Sinds enkele jaren probeert men de jobstudentenarbeid te flexibiliseren. De obligate maand in de zomervakanti...

Glory Days

Daarvoor deden we het al die jaren: met de invoering van één gemeenschappelijk statuut eindelijk recht doen aan de working class hero, zoals Bruce Springsteen hem - in de slipstream van John Lennon - al die jaren bezong. En zoals hij met Glory Days weer eens magistraal deed zaterdag ...

Load More