Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Laatst geselecteerde blogs

Luc Vanheerentals

chouffeke

De drie personen werden op 8 januari zonder opgave van reden op staande voet ontslagen door de directie van de vzw Levenslust Lennik, een Multi-Functioneel Centrum dat jongeren met problemen opvangt en tevens buiten ...

LEF-Online

lef-online

De actie begon op het plein voor het centraal station, onmiddellijk bij aankomst viel de strijdlust en optimisme van de vele werksters en werkers op, het was een feeststemming gemengd met zichtbaar vertrouwen in de ...

Radio Mukambo

radio-mukambo

Om het jaar in stijl te beginnen, blikken we vooruit naar albums die in de eerste maanden van 2020 uitkomen, waaronder Chinese Man, Santrofi & Ajate, Nippon afro-funk & afrobeat made in Tokio, waarvan het ni ...

Kasper Libeert

kasper

Sinds september komen de Franse werknemers op straat tegen de pensioenhervorming van de regering Macron. Deze wil de huidige pensioenstelsels afbreken en vervangen door een pensioen met punten, dat voor het gros van ...

Redactie .

opinie

Op 12 januari 2020 is het exact tien jaar geleden dat Haïti werd getroffen door een korte, maar zeer hevige aardbeving die het land in puin legde. Volgens de Verenigde Naties kwamen hierbij tussen de 250.000 en 300 ...

Peter Bakema

peter-bakema

Bruto Nationaal Geluk Hoe groot onze welvaart ook is en hoewel we weer wat betere macro-economische cijfers neerzetten, toch wil de euforie maar niet losbarsten en is een babyboom niet direct te verwachten. Hoe kom ...

wimbackx

wimbackx

Beste Vivek, Ik weet niet of Paul De Grauwe u bekend is. Hij is professor aan de London School of Economics and Political Science. In een interview stelde hij ooit dat het kapitalisme zijn eigen graf groef als wi ...

Redactie .

opinie

Het nieuws werd bekendgemaakt dat Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters een studie heeft besteld rond de verbreding van de E313 en E314. Een zéér slecht idee zegt actiegroep Openbaar Vervoer Nu. “Een autosnel ...

StampMedia

stampmedia

Unicef vind je overal ter wereld waar een crisis woedt. De organisatie houdt zich bezig met het verdelen van voedsel, medicatie, kledij en andere levensnoodzakelijke hulpmiddelen aan de lokale bevolking, en focust d ...

Lieven De Cauter

lievendc

[Traduction française en bas de page] Kant definieerde het huwelijk als een band met het oog op het wederzijdse, levenslange bezit van elkaars geslachtsdelen. (‘[…] die Ehe (Matrimonium), dass ist die Verbin ...

fos-socsol

fos-socsol

Sociaal protest met oog voor sociale bescherming en waardig werk Bolivia, Colombia, Venezuela, Chili en ga zo maar door. Het zijn politiek woelige tijden voor Latijns-Amerika. Ook in Ecuador was het onrustig dit ja ...

Redactie .

opinie

Een kleine twee maanden terug, op 17 oktober, zijn hier in België, maar ook elders in Europa en wereldwijd, mensen samen gekomen ter gelegenheid van de Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede. Ik vermoed dat vel ...

Climaxi

climaxi

Vzw Climaxi, beweging voor klimaat en sociale rechtvaardigheid, nam vandaag kennis van de door Europa voorgestelde Green New Deal. Climaxi vindt dat van deze voorstellen een gezonde ambitie uitgaat die schril contr ...

Redactie .

opinie

Schending van het recht op voedsel De blokkade snijdt de inwoners van het Caraïbische eiland af van het recht op voedsel. In Cuba zou, zoals in alle andere landen, de vrije toegang tot de exportmarkten gegarandeer ...

Redactie .

opinie

Paul Magnette, de nieuwe voorzitter van de PS en daarmee de belangrijkste linkse politicus van het land, heeft de koning gevraagd zijn opdracht als informateur te mogen beëindigen. Hij  is er duidelijk niet in ges ...

Paul Lookman

paul-lookman

Wie kijkt naar commentaar op een internationaal conflict is vaak geneigd te denken dat de waarheid in het midden ligt. Men vergeet daarbij soms dat de beeldvorming wordt gevoed door zij die directe belangen te verde ...

Redactie .

opinie

In zijn arrest van 5 december 2019 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat de recente hervorming van de Vlaamse kinderbijslag in het Groeipakket niet discrimineert door de nieuwe regeling uitsluitend toe te passen op ki ...

Redactie .

opinie

Naar schatting 800.000 Vlamingen doen op een of andere manier aan informele zorg. In de meeste gevallen zorgen ze, volgens de peiling, voor hun partner (41%), moeder (22%) of vader (10%). Meer dan vier op de tien g ...

Brigitte Van Gerven

returntoreason

Bosnië en Slovenië staan op de eerste plaats! Slovenië wil de steenkoolverslaving van Bosnië financieren via de Sloveense NLB Banka, deels in handen van de regering en deels van de Europese Bank voor Wederopbou ...

Vrede

vrede

In maart 1949 richtten een aantal linkse vredesactivisten, oud-weerstanders en voormalige politieke gevangenen de Belgische Unie voor de Verdediging van de Vrede (BUVV) op, als een van de vele afdelingen van de Were ...

BartCaron

bartcaron

Nog niet eens zo lang geleden schreef ik dat de post van Cultuurminister altijd de laatste was om te verdelen. Heb ik dat fout ingeschat? Deze keer heeft de minister-president himself deze post bezet. Ook de keuze ...

Redactie .

opinie

Is de kritiek op het onderwijs terecht? Zelf konden we de testresultaten nog niet inkijken. We zagen wel de reactie van de minister, maar denken dat er enkele dingen ontbreken in zijn analyse. Als onderwijsvakbo ...

Redactie .

opinie

Aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen beslissen de opleidingen Dans, Drama en Muziek afzonderlijk over het al dan niet schorsen van lessen. Studenten en docenten zullen ruim vertegenwoordigd zijn bij de georga ...

Redactie .

opinie

“We zijn opgelucht, maar we blijven alert”, zegt OKRA-algemeen directeur Mark De Soete. “Een snelle aanpassing van het decreet komt er niet maar de dreiging blijft. Sommige politici geloven niet in het belang ...

Redactie .

opinie

De Vlaamse regering plant grote veranderingen en zware besparingen in de zorg in het algemeen, en in de gezinszorg in het bijzonder. ACV Voeding en Diensten uitte reeds in het voorjaar haar bezorgdheden en eisen voo ...

Redactie .

opinie

De lijst met besparingen van de nieuwe Vlaamse regering is lang en het gebrek aan investeringen zo mogelijk nog groter. Verschillende initiatieven uit het middenveld komen onder druk te staan door de besparingen. In ...

Redactie .

opinie

Waar de sociaal werker eerder de tanden zette in onrecht en als rasechte straatwerker met vuist op tafel de problemen luidkeels beschreeuwde, proberen we nu lief en voorzichtig en vooral niet te luid de mensen te on ...

Redactie .

opinie

Dinsdag 3 december Op dinsdag 3 december staat de zorgsector, de welzijnssector en het sociaal werk in the picture. Immers, door de besparingen zullen tal van vzw’s personeel moeten ontslaan. Ook de thuiszorg zal ...

Redactie .

opinie

Ik was nogal verrast toen ik, begin dit jaar, een artikel van Buzzfeed las over APYAC (Anti Poaching Youth Awareness Comitee) in het Chitwan National Parc in Nepal. Het CNP is het grootse nationale park van Nepal, o ...

Redactie .

opinie

Extinction Rebellion Antwerpen  Voor wie het aanbelangt.  Geachte mensen van de Antwerpse politie,  Met dit schrijven willen we – op jullie vraag – wat meer duidelijkheid scheppen over de acties van ...

Redactie .

opinie

Welzijnszorg bestaat 50 jaar. Dat is 50 jaar campagne voeren voor een structureel armoedebeleid. 50 jaar campagne voeren betekent 50 keer aandacht vragen met acties, beelden, slogans en affiches. Dit jaar maken we s ...

Redactie .

opinie

Het gesloten centrum van Holsbeek, dat op 7 mei werd ingehuldigd, werd opgericht om 58 vrouwen op te vangen van wie "de papieren niet de juiste zijn". In dit voormalige hotel, gelegen aan het einde van een industrie ...

Redactie .

opinie

Vrijwilligers zijn actief in vele steun- en onthaalgroepen voor mensen op de vlucht. Deze groepen werken vanuit dezelfde basiswaarden: respect en solidariteit en zijn op de eerste plaats ontmoetingsplekken voor de v ...

Redactie .

opinie

De eerste actie vindt plaats op vrijdag 29 november in meerdere steden in België en wordt georganiseerd door Students For Climate, Youth For Climate en Workers for Climate, in het kader van de vierde Global Strike ...

Radio Mukambo

radio-mukambo

“11th Street, Sekondi” is waar Gyedu-Blay Ambolley 72 jaar geleden geboren is, het is ook de naam van zijn 31ste album, onze cd van de week. De Ghanese legende pronkt met een trots op erfgoed en blinkt uit van t ...

Redactie .

opinie

De week van de Brusselse Thuislozenzorg wordt sinds 2000 jaarlijks georganiseerd in samenwerking met de Bico-federatie, het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg/Regio- Overleg Thuislozenzorg, de Fédération des mai ...

Paul Lookman

paul-lookman

In België is het Egmontinstituut, officieel “Egmont-Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen”, dé denktank op het gebied van buitenlands beleid. Het Instituut, dat in het drietalige België en naa ...

Rik Pinxten

rik-pinxten

Het andere symposium dat onafhankelijk, ‘out-of-the-box’, lange-termijn denken over werk en democratie wil bevorderen. Anders omdat het een internationaal naast een lokaal (Gents) perspectief plaatst, anders omd ...

Baharak Bashar

baharak

Naar aanleiding van de 19de Internationale Wereldtoiletdag voerde Plasactie VZW op 19 november actie in de shoppingcenter Waasland in Sint-Niklaas voor betaaltoiletten. Een toiletbeurt kost daar 70 cent voor de k ...

GieCampo

giecampo

[caption id="attachment_148675" align="alignnone" width="450"] Kartoen Gier[/caption]

Redactie .

opinie

In het begin van de jaren negentig was België een pionier in de strijd tegen de mensenhandel. Bijna dertig jaar later merkt Myria op dat de strijd tegen de mensenhandel in de praktijk niet meer hoog op de politieke ...

Redactie .

opinie

Elke dode vrouw is er een te veel! Politici zwijgen in alle talen over het onvermogen van de overheid om vrouwelijke slachtoffers van geweld te beschermen. De moord op Jill Himpe uit Wevelgem (West-Vlaanderen) en A ...

Redactie .

opinie

Bossen hebben een grote natuurwaarde. Ze kunnen de klimaatverandering afremmen en beperken de nadelige gevolgen ervan. In de huidige toestand van het klimaat, is het beslist nodig om in te zetten op meer bomen in pl ...

Wim Schrever

wim-schrever

We vroegen mensen uit de hele wereld hoe zij het klimaat hebben ervaren in hun geboorteland. In welke mate hebben zij het klimaat zien veranderen? Wat deed dat met hun leven? Welke invloed had dat op de samenlevin ...

StampMedia

stampmedia

De Berlijnse jongerenredactie DIGGA brengt verslag uit over het 30-jarig jubileum van de Mauerfall. Het achterliggende mediaplatform ALEX biedt namelijk iedereen de kans om zijn nieuws te delen, met veel aandac ...

Redactie .

opinie

Wie aan het werk is en mee wil actievoeren hoeft enkel zijn/haar werkgever te informeren dat hij/zij staakt. “Onze leden kunnen dan, indien ze door actie te voeren geen inkomen hebben, een stakingsvergoeding aanv ...

Redactie .

opinie

Er is veel creativiteit en energie nodig om mensen op zoek naar internationale bescherming in de beste omstandigheden een goede opvang te geven. Fedasil, het Rode Kruis en andere instanties betrokken bij de opvang k ...

Redactie .

opinie

"Wij, Palestijnse asielzoekers vragen om internationale bescherming en een degelijke behandeling van onze dossier. Wij verzetten ons tegen de argumenten die gegeven worden voor het afwijzen van onze aanvragen, ze ...

RKVL

rkvl

Tijdens de nacht van maandag 11 november werd Rode Kruis-Vlaanderen geïnformeerd over een uitslaande brand als gevolg van brandstichting in het toekomstige opvangcentrum voor verzoekers om internationale beschermin ...

Redactie .

opinie

Wereldwijd moeten werknemers uit de fastfood het hoofd bieden aan werkgevers die de vakbonden opzij schuiven. Er duiken regelmatig conflicten op in de verschillende fastfood-bedrijven door een gebrek aan sociaal ove ...

Redactie .

opinie

De Gazastrook, de meest dichtbevolkte regio ter wereld wordt opnieuw door Israël gebombardeerd. De 2 miljoen Palestijnse inwoners worden al collectief gestraft sinds 2007 door een blokkade ter land, ter zee en ...

Luc Vanheerentals

chouffeke

De staking bij De Lijn in heel Vlaanderen die de socialistische vakbond voor woensdag 13 november heeft aangekondigd "is niet meer te vermijden". Dat heeft federaal ACOD-secretaris Rita Coeck dinsdag gezegd nadat ee ...

fos-socsol

fos-socsol

“‘t Helpt niet om op mechanieken te vitten, ’t is daar niet dat het kwaad hem zit. ’t Volk moet de machine bezitten, opdat ‘t zijn volle loon geniet.” Elk jaar opnieuw galmen die leuzen door het Walter d ...

Redactie .

opinie

26 mei 2019, 12 oktober 2019 zijn dagelijks voor sommigen ... . Zondag 26 mei, gedurende een aangevraagde en pacifistische betoging, om meer sociale rechtvaardigheid te eisen, werden de gele hesjes preventief aan ...

Redactie .

opinie

Vorige week werd het Vlaams regeerakkoord afgeklopt. Zoals vele andere organisaties keek ook het CAW vol spanning uit naar dit akkoord. Daarin staat: “De Vlaamse Regering bouwt aan een Vlaanderen dat schittert ...

Radio Mukambo

radio-mukambo

Terwijl in alle uithoeken van de wereld Felabrations plaatsvinden in oktober, draagt Radio Mukambo ook zijn steentje bij om de erfenis, muziek en strijd van Fela Kuti, the Black President, te vieren. We hebben twee ...

kellymasereelfonds

kellymasereelfonds

Ik hoef er geen doekjes om te winden dat seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens verschillende situaties voorkomt, bijvoorbeeld in het uitgaansleven of op de werkvloer. Ervaring leert me dat het zelfs gebeurt in ...

internationale solidariteit

internationale-solidariteit

Gisteren een afkooksel van ‘embedded journalism’ aan Turkse zijde op de VRT. Vandaag de Turkse ambassadeur die aan het woord wordt gelaten. Jens Franssen interviewde gisteren enkele vluchtelingen van Turkse zijd ...

Redactie .

opinie

Wel Jong Niet Hetero, de landelijke jeugdorganisatie voor holebi- en transjongeren, blaast dit jaar 25 kaarsjes uit en dat vieren ze met hun ‘#BeYourOwnRoleModel’ campagne. In dit feestjaar brengen ze de boodsch ...

Redactie .

opinie

Toen in het voorjaar duizenden jongeren op straat kwamen om het klimaat te redden, besloot de lerarenorganisatie Oproep voor een democratische school (Ovds) een nieuwe enquête te houden bij de scholieren van de der ...

Luc Vanheerentals

chouffeke

In een pamflet dat dinsdag onder het personeel van De Lijn verdeeld werd, geven de drie vakbonden uiting aan hun ongerustheid over de plannen van de nieuwe Vlaamse regering in haar regeerakkoord met betrekking tot l ...

Redactie .

opinie

Dit beleid is een voortzetting van de afgelopen legislaturen. Over drie regeerperiodes heen, moet de Vlaamse overheid het doen met 1 op 5 werknemers minder, en dat voor meer taken. De personeelsleden van de Vlaamse ...

GieCampo

giecampo

[caption id="attachment_144501" align="alignnone" width="424"] Kartoen Gier[/caption]

Jo Creten

jo-creten

Koningslo, Vilvoorde, 7 oktober 2019 Betreft: Vlaamse leerkracht wetenschappen dient ontslag in bij minister van Onderwijs   Beste Mr. Ben Weyts, Geachte minister, Afgelopen zaterdag was het 5 oktob ...

Redactie .

opinie

Dat dit meer dan nodig is, blijkt nog maar eens uit het trieste cijfer dat eerder deze week werd bereikt. Al meer dan 1000 mensen op de vlucht stierven dit jaar op de Middellandse Zee, en dat voor het zesde jaar op ...

Redactie .

opinie

De regionale overheden erkennen eindelijk de kritieke situatie van het klimaat en de biodiversiteit. Wallonië, Vlaanderen en Brussel tonen hun ambities in hun respectieve regeerakkoorden. WWF verwelkomt hun intenti ...

GieCampo

giecampo

[caption id="attachment_143875" align="alignnone" width="755"] Kartoen Gier[/caption]

Redactie .

opinie

“Ontwikkelingssamenwerking is blijven evolueren en heeft geleerd uit fouten en successen", zegt 11.11.11-directeur Els Hertogen. “In het verleden gaven we ze eerst vissen, dan hebben we ze leren vissen en nu gaa ...

GieCampo

giecampo

[caption id="attachment_144143" align="alignnone" width="755"] Kartoen Gier[/caption]

ACLVB

aclvb

Alea iacta est! We hebben er even op moeten wachten, maar Jan Jambon I is een feit. Het lijvige regeerakkoord legt de lat hoog. De Vlaamse Regering bouwt aan een Vlaanderen dat schittert en excelleert en streeft bov ...

Redactie .

opinie

In de tekst van 300 pagina’s staan zeker goede voorstellen. Voor mensen die zorg nodig hebben, is het een uitstekende zaak dat de Vlaamse sociale bescherming verder uitgebouwd wordt. De uitrol van BelRAI als insch ...

Redactie .

opinie

Het Vlaamse regeerakkoord is eindelijk uit de bus gekomen. Dit akkoord leidt tot veel discussie binnen de onderwijsinstellingen, bij de studenten en in het bijzonder ook bij de studentenraden. Een bepaald voorstel v ...

Vertaal Slag

vertaal-slag

De toespraak van Greta Thunberg tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties: “Mijn boodschap is dat we jullie in de gaten houden. Dit is helemaal verkeerd. Ik zou hier niet moeten staan. Ik zou weer op ...

Eef De Witte

de-aarde-weent

Dat voorschrift kwam er niet zomaar. De neuroloog schrijft cannabis slechts voor wanneer alle andere mogelijkheden uitgeput zijn, als een laatste redmiddel. Maar de cannabis heeft haar er terug bovenop geholpen. Net ...

Palestina Solidariteit

palestina-solidariteit

Bij het horen van de term apartheid denken veel mensen spontaan aan Zuid – Afrika, iets uit het verleden. Voor de Palestijnen is apartheid echter niet iets uit het verleden, het is hun dagdagelijkse realiteit. ...

Radio Mukambo

radio-mukambo

The Souljazz Orchestra orkestreerde net zijn “Chaos Theories”, een mix van afro, Latin, hiphop-beats, disco & meer. De Canadese band stelt het nieuwe album voor in Parijs en Gent. We luisteren ook naar gloed ...

Ann Lamon

misuno

Meneer Linh is een oude man. Dat is niet altijd zo geweest. Toen hij jong was woonde hij in een dorp met huizen gemaakt van hout en riet. Wanneer hij terugdenkt aan zijn geboortegrond ziet hij nog steeds de ‘zonov ...

Radio Mukambo

radio-mukambo

Deze podcast voert je naar onbekend terrein voor trouwe luisteraars: een ontmoeting tussen de Godfather of Soul en een van de grootste rappers aller tijden, James Brown meeting Notorious B.I.G., funk meets hiphop. A ...

Redactie .

opinie

Wij komen niet alleen op voor een klimaatwet, maar ook voor ecologische én sociale initiatieven die deze wet concreet moeten vormgeven: bijvoorbeeld een betonstop, beter openbaar vervoer in onze regio, verbeterin ...

Luc Vanheerentals

chouffeke

Met dit project willen de initiatiefnemers tegemoet komen aan een grote behoefte. Terwijl uit statistieken blijkt dat 38 procent van de jongeren in Vlaanderen kampt met psychische problemen of zich slecht voelt en o ...

ABVV

abvv

Het is tijd voor een roodgroene New Deal, een geïntegreerde aanpak die onze samenleving, de gezinnen én werknemers ten goede komt. Het is om die reden dat we de klimaatacties een warm hart toedragen en er deze ...

Redactie .

opinie

Hiermee tonen ze de dissonantie tussen het publieke imago van het Concertgebouw en haar medeplichtigheid aan de misdaden van Royal Dutch Shell door sponsorgeld van het fossiele bedrijf de accepteren. Shell krijgt hi ...

Redactie .

opinie

De Internationale Rode Kruisfederatie (IFRC) lanceert vandaag de campagne Faces of Climate, die de aandacht vestigt op het groter aantal slachtoffers van klimaatgerelateerde rampen – een aantal dat in de toekomst ...

Redactie .

opinie

“Door geen budgetten meer te voorzien, geeft de overheid een verkeerd signaal aan de samenleving”, zegt Anita Cautaers, directeur CAW Groep (Centrum Algemeen Welzijnswerk). “We creëren een onderscheid tussen ...

Vertaal Slag

vertaal-slag

In Augustus presenteerde de Business Roundtable, een verzameling leiders van 181 vooraanstaande bedrijven een verklaring “Principes van Bedrijfsmanagement”, waarin ze hun roofzucht trachten voor te stellen als ...

Lode Vanoost

lode-vanoost

De aanslagen van 11 september 2001 waren misdaden tegen de mensheid. De slachtoffers en hun families verdienen ons respectvol medeleven. Wat we ook mogen denken van het beleid van de Amerikaanse regering en van de e ...

Marcel De Prins

marcel-de-prins

Wie ligt er nog wakker van de oorlog in Syrië? Wie durft er nog dromen van vrede in dat land? Op 15 maart 2020 zal het tiende jaar van de oorlog in Syrië aanvatten en op 18 maart het tweede jaar van de militaire ...

ABVV

abvv

In juli waren in het hele land 85.380 jongeren (-25jarigen) ingeschreven als werkzoekende, waarvan 15.628 nieuwe schoolverlaters. 46.955 jongeren bevonden zich begin juli in beroepsinschakelingstijd. Als ze voldoend ...

Radio Mukambo

radio-mukambo

Speciale podcast deze week, een vooruitblik op het concertseizoen van september tot december. De in Brussel gevestigde Togolese trompettist Daniel Dzidzonu zal zijn eerste full cd presenteren in de AB op autoloze zo ...

Redactie .

opinie

De zee duwt een kind haar lichaam uit. Zij is een arm geamputeerd. En een been, koude krassen in vel en vlees. Bebloede ribben tot aan een hart van drie.   Vader, dat ik u van tranen tot tranen s ...

Linus Vanhellemont

linus

Ik ben terug! Ik wil alle familie, vrienden, collega's, kennissen op Facebook & Twitter én de ploeg van de Dewereldmorgen.be bedanken voor de hulp na mijn verwijdering van Facebook. Dat was niet alleen hartverw ...

Linus Vanhellemont

linus

[embed]https://youtu.be/6wyjzp2OKTo[/embed] Beste vrienden, ik ben op zaterdag van Facebook verwijderd, zonder uitleg of specifieke verklaring. Ik vraag mij af of dit het gevolg is van een cyber-aanval van men ...

Leo De Ley

leo-de-ley

De voorbereidingen van de 50ste verjaardagseditie van Jazz Middelheim dat op donderdag 15 augustus van start gaat verlopen vlot. Het Park Den Brandt is er klaar voor. De ticketverkoop verloopt echter wat moeizamer o ...

Redactie .

opinie

“Met nieuwe bijkomende voorwaarden, controles en sancties vermoeilijkt de N-VA de integratie en participatie van veel nieuwkomers in onze samenleving. Denk maar aan het betalend maken van inburgeringstrajecten, he ...

Radio Mukambo

radio-mukambo

Eeklo is donderdag de place-to-be met The Bongo Hops Latin & Caribische muziek made in Lyon, de koningin van nu-cumbia La Yegros & DJ Mukambo op Helden in the Park. Voor de cd van de week duikt Radio Muka ...

Jvranckx

jvranckx

In de week van 18 juli is Lourdes gedeeltelijk ingepalmd door Vlamingen, vanwege de jaarlijkse bedevaart van de bisdommen Brugge, Gent, Antwerpen en Hasselt, en van de beweging Samana (het vroegere Ziekenzorg). In t ...

Riet Dhont

riet-dhont

2 augustus is het 20 jaar geleden, dat twee jongeren uit Guinée, Yaguine en Fodé, doodgevroren terug gevonden werden in het landingsgestel van een Sabena vliegtuig. Zij hadden een brief op zak, gericht aan de exce ...

Lieven De Cauter

lievendc

Cultuurfilosoof Lieven De Cauter schreef een dagboeknotitie over de warmste dag ooit. Een soort van open brief aan klimaatsceptici.  25 Juli 2019. Hier zitten we dan, op deze heetste dag ooit, 40 graden in een l ...

Dirk Nimmegeers

dirkvanchinasquare

Afgelopen weekend waren er op zaterdag en zondag tijdens twee verboden betogingen alweer gevechten tussen de ordehandhavers en groepen die de regering en de politie systematisch aanvallen. Conflicten Welke motieve ...

Radio Mukambo

radio-mukambo

Opnieuw heel wat festivals in Beljam deze week, met Esperanzah, Dranouter & Reggae Geel. Ethiogrooves, maloya, kuduro, Braziliaanse tunes en veel reggae. We focussen op de start van Helden in het Park (Eeklo) m ...

Harko

harko

Op de openingsavond van de Gentse Feesten werd op het Trefpuntpodium hulde gebracht aan progressief boegbeeld Frans Wuytack. Frans Wuytack kreeg de jaarlijkse Prijs Walter De Buck uit handen van ere-gouverneur He ...

Lieven De Cauter

lievendc

Voor Klara   Op het dorpsplein in het centrum van de hoofdstad tijdens een wel eeuwigdurend lijkende zomer (climate change and all that) zat de auteur met zijn medewerkster op een terras te prakkeseren over ...

Guido De Schrijver

guidodeschrijver

Onlangs werd de wereld opgeschrikt door het rapport van de Verenigde Naties voor de mensenrechten over de situatie in Venezuela. Het resultaat kwam neer op een onthutsende doorlichting. Onder meer werden moorden ges ...

GoneNative

gonenative

Santo Domingo 15-07-2019. Met sociale en politieke sectoren tegen het voorstel, toegevoegd aan de internationale druk, zou president Danilo Medina de tijd genomen moeten hebben om zich uit te spreken over zijn plann ...

Willy Verbeek

willy-verbeek

Concurrentie kan pas spelen als er een zeer hoog aantal aanbieders zijn voor een product of dienst. Concurrentie mag niet spelen voor producten en diensten die van algemeen belang zijn. Wanneer de aanbieder enorm ...

Frank Depreitere

frank-depreitere

Politiecommissaris schreef aan burgemeester: beknot Trefpunt! Het was begin de jaren 1970 en de politiecommissaris van Gent moet het wel erg op de heupen hebben gehad met de Gentse Feesten. Of hij stond onder behoo ...

StampMedia

stampmedia

Leonie Delaey (23), een jongedame uit Antwerpen, stelde vorige week de documentaire LETS TALK voor. In de kortfilm laat ze mensen aan het woord over hun emoties om die bespreekbaar te maken. Op die manier hoopt ze d ...

Neal

neal

De liberalisering in actie Het was schrikken voor de spoormensen toen ze de speerpunten van de directie voor de onderhandelingen voor het sociaal protocol te horen kregen: 14 dagen extra werken, aanvallen op het st ...

Vertaal Slag

vertaal-slag

  Craig Murray, Historicus, voormalig Brits ambassadeur en mensenrechtenactivist stelt in een stuk op zijn weblog (7 juli 2019) de fondsenwerving van Boris Johnson aan de kaak en legt banden bloot met o.a. de milj ...

Koerdisch Instituut

koerdisch-instituut

Erdogan aan de kant? Op zondag 23 juni trokken de inwoners van Istanbul opnieuw naar de stembus om een burgemeester te kiezen. Dat deden ze voor de tweede keer in 3 maanden. Na de lokale verkiezingen eind maart, ...

Radio Mukambo

radio-mukambo

Vier kerels uit Denemarken die funky muziek maken, dat is onze cd van de week, 'Havnens Perle' van Analogik. Radio Mukambo kondigt Afro-Latino festival aan met Morgan Heritage, Héctor Guerra, DJ Mukambo & beyon ...

Willy Verbeek

willy-verbeek

De Vlaamse overheid ontwikkelde een tool die aangeeft hoe slecht het gevoerde woonbeleid in Vlaanderen de afgelopen jaren gevoerd werd.De MOBI-score is hiervoor zeer handig. Wanneer men de scores van diverse woon ...

sandravanheffen

sandravanheffen

Beste lezer Wanneer ik naar mijn buurtsupermarkt ga, dan vertrek ik nooit zonder appels. Ik kan deze appels zelf kiezen. Onze jongste houdt niet van bruine vlekjes op zijn appel en de appel moet een beetje ...

Hanne Van Damme

hanne-van-damme

Op 24 mei 2019 kopte het nieuwsblad "Bende Roma-kinderen teistert Gent: meerdere meldingen van afpersing, diefstal, aanranding,..". Volgens dit artikel gaat het over kinderen tussen de negen en zestien jaar. Het pa ...

GieCampo

giecampo

[caption id="attachment_134361" align="alignnone" width="429"] Kartoen Gie Campo[/caption]

Paul Lookman

paul-lookman

Geostrategisch blijft de EU gebonden aan de NAVO en dus aan Washington. In het Iran-dossier kan de EU tonen dat het ruggengraat heeft. De Unie moet de Amerikaanse blokkade verwerpen en Washington helpen zich te bevr ...

Rino Feys

rino-feys

Mijn kennis van de Franse taal is ronduit belabberd. Er was een tijd dat ik me daarvoor schaamde zodat ik een avondcursus volgde. Als je bereid bent de nodige inspanningen te leveren, dan kan het toch niet ander ...

Willy Verbeek

willy-verbeek

Het feit dat Jan Busselen (PVDA/PTB) als parlementslid zijn nettowedde van 7000 € per maand openbaar maakt wordt in de media afgedaan als populisme. Deze commentaar is wel erg kort door de bocht. Hij vindt dat ...

LEF

lef

Op zondag 23 maart verzamelden een goeie 300 progressieven op de Vrijdagmarkt om te protesteren tegen het opkomende haatdiscours in Vlaanderen en voor sociale rechtvaardigheid. Er waren militanten van het ABVV, s ...

Redactie .

opinie

De burgerbeweging Antwerpen Schaliegasvrij lanceert morgen, zaterdag 29 juni, met een vrolijke picknick in de haven. Om 10u is iedereen welkom. We verzamelen bij fietsknooppunt 57 voor de Tour de Ineos: een gezinsvr ...

Jan Jonckheere

janjonck

Het VS ministerie van Handel heeft producent van supercomputers Sugon en enkele verwante bedrijven op de zwarte lijst geplaatst want China lijkt al bezig de VS in supercomputers te overvleugelen. Het is nu duidelijk ...

Redactie .

opinie

Deze week kreeg België zijn klimaatrapport van de Europese commissie [1].  Daaruit blijkt dat de huidige klimaatplannen van België onvoldoende zijn om de klimaatdoelstellingen te halen. In Antwerpen nemen enkel ...

Helenka Spanjer

helenka-spanjer

Vandaag begint uw belangrijke taak als volksvertegenwoordiger, als vertegenwoordiger van de brede samenleving en de verschillende stemmen en belangen in die samenleving. Wij, ondertekenende organisaties, vertolke ...

fos-socsol

fos-socsol

Vrede en geweld in Colombia geeft geen knauw aan de droom van waardig werk Colombia bulkt van de natuurlijke rijkdommen. Toch zorgt net die rijkdom voor spanningen. Grote winsten trekken uitbuiting, onderdrukking e ...

Rino Feys

rino-feys

In het nieuws berichtte men dat er een vrachtwagen met varkens gekanteld was, ergens in de buurt van Brugge. Ik stond aan te schuiven in de buurt van Kortrijk. Meteen moest ik denken aan de vriend die vertelde hoe h ...

Radio Mukambo

radio-mukambo

De wereldtop van 10 juni op Radio 1 bewijst nogmaals wat ik al langer beweer: dat ze bij de VRT Radio niet met muziek bezig zijn. Radio 1 brengt zo goed als nooit wereldmuziek. Als ze dan toch eens een halve dag aan ...

Eef De Witte

de-aarde-weent

Onlangs verloor ik in dezelfde week twee mensen die me nauw aan het hart lagen. Beiden kozen ervoor om uit het leven te stappen. De ene was de vader van mijn zoon, de andere een goede vriend. Het is niet de eerste m ...

Karel Osstyn

tromp

In 2018 lanceerde ik mijn blog Trom in de RUZ online op nieuwssite De Wereld Morgen, als serie. Het was een bijzonder experiment voor de wizards van onze Factory – via een kwantumkanaal vanuit het jaar 2045 snel e ...

Vertaal Slag

vertaal-slag

Een Australische advocaat van Julian Assange, Greg Barns, en een EU human rights law consultant, Lisanne Adam, betoogden op consortiumnews.com (5 juni 2019) dat de houding van de VS met betrekking tot de WikiLeaks- ...

Redactie .

opinie

Ons land oogstte gisteren weer kritiek in de landenaanbeveling van de Europese Commissie voor de zwakke arbeidsmarktpositie van kansengroepen en personen met migratieachtergrond. Voor Europa is een effectiever en ac ...

Wim Schrever

wim-schrever

'Hoe gaat het met jullie?', vroeg ik opgewekt. Ze trok een bezorgd gezicht. Dat de verkiezingsuitslagen niet blij maakten. Zeker niet voor hen, in een gezin met drie jonge kinderen. Haar man en vader van de kids, ...

Brigitte Van Gerven

returntoreason

Klimaatverandering is in essentie een probleem van onrechtvaardigheid. Mensen lijken dit niet voldoende te beseffen. Erger nog, het thema van rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid wordt angstvallig vermeden in he ...

Redactie .

opinie

Ringland, waar staan we? Of: waar staan we nog maar? Die vraag staat centraal tijdens de infoavond van de Antwerpse burgerbeweging op maandag 20 mei. Samen met zijn achterban maakt Ringland de balans op van de voorb ...