Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

Zij kant

Goed begonnen Eerst het positieve nieuws: de loonongelijkheid verkleint wel degelijk. Bij alleenstaanden zonder kinderen is de loonkloof op basis van uurlonen zelfs negatief (-7%), in het voordeel van vrouwen.[1] Keerpunt is de leeftijd tussen dertig en veertig jaar: vanaf dit moment stijgt het ...

Een wrange aprilvis De progressieve vrouwenbeweging zij-kant grijpt de symbolische datum van 1 april aan om de pensioenkloof in ons land aan te klagen. Waar de loonkloof nog steeds 20 procent bedraagt (maandlonen in de privésector), is de pensioenkloof nog veel groter. In concrete cijfers bedraa...

Volgens de nieuwste cijfers van de FOD Economie (2016) verdienen vrouwen in de privésector gemiddeld per maand nog steeds een vijfde minder dan mannen. En dat heeft veel te maken met een verschillend arbeidsregime: bijna de helft van de werkende vrouwen is een deeltijder (44 procent), tege...

Loonkloof v/m De progressieve vrouwenbeweging zij-kant is de initiatiefnemer van de Equal Pay Day in België. Op die dag voor gelijk loon voert de organisatie al bijna vijftien jaar campagne tegen de loonkloof tussen vrouwen en mannen, de laatste jaren ook in samenwerking met de Europese PES Wome...

In tegenstelling tot Brussel, is een v/m-evenwicht nog niet voor morgen in de nieuwe Vlaamse gemeenteraden. Het gemiddeld aantal vrouwelijke verkozenen ligt er op 38 procent, een stuk lager dan in de hoofdstad (49 procent). Het best scoren de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant (beiden 40 proc...

Na de voorlopige afsluiting van de kandidatenlijsten op maandag 17 september, stelt het Agentschap Binnenlands Bestuur vast dat 36.545 effectieve kandidaten op 14 oktober zullen meedingen naar een zetel in de gemeenteraad. Dit zijn er 122 minder dan in 2012. De lijstindieners kunnen tot donderdag...

Nieuwste cijfers Je zou er grijs haar van krijgen: volgens de nieuwste cijfers van de FOD Economie (2015) verdienen vrouwen in de privésector gemiddeld per maand nog steeds 20% minder dan mannen. Die loonkloof is dus bijzonder hardnekkig én wordt steeds breder naarmate vrouwen ouder worden. Op h...

Vandaag is slechts één op de drie schepenen, één op de zes burgemeesters en één op de vier gedeputeerden in België een vrouw. Dat blijkt uit een analyse van zij-kant, de progressieve vrouwenbeweging. Ondanks de verplichte pariteit op de kieslijsten, worden vrouwen nog altijd minder verkozen dan m...

Equal Pay Day: Vrouwen verdienen 20 procent minder dan mannen

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3"; fjs.pare...

Quota in raden van bestuur een overwinning voor de vrouwen

Daarmee zetten de vrouwen weer een stevige stap vooruit naar meer gendergelijkheid op de beslissingsniveaus van ondernemingen en worden de mannenbastions langzaam maar zeker verder veroverd. Hopelijk hebben de ondernemingen, na de goedkeuring in de plenaire vergadering, niet de hele...