Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Redactie .

Wim Van Hees

Ook daarna bleven de relaties tussen overheid en burgers ‘hoekig’. Men sprak liever van een conflictmodel dan in dialoog te gaan. Dit veranderde met de aanstelling van Alexander Dhooghe, de leefbaarheidsintendant op 1 januari 2016. Op 15 maart 2017 leidde dit tot het ondertekenen van het Toekomst...

Geachte aanwezigen, “de Vrede van Oosterweel, 15 maart 2017 Ik ben de trotse nestor van de Antwerpse actiegroepen.Ik heb geen nieuws, maar een pleidooi.Het nieuwe leven begint vandaag, 15 maart 2017, met “de vrede van Oosterweel”.Que allegria.Instinctief welt bij grote momenten de vraag bij m...

Er is de voorbije maanden hard gewerkt door overheden en burgerorganisaties om elkaar op vele vlakken te vinden. De geesten groeien naar elkaar toe, ook wat de tracékeuzes voor een derde Scheldekruising betreft.  Het grotere kader  1. Sinds juni 2016 schuiven de drie actiegroepen stRaten-genera...

In 2005 tekende de Antwerpse burgerorganisatie stRaten-generaal formeel verzet aan tegen het bouwproject van de Oosterweelverbinding. In 2008 sloot Ademloos zich hierbij aan. De strijd om het Sint-Annabos, het grootste stadsbos van Vlaanderen (88 ha, ofwel zo’n 180 voetbalvelden), op de Linkeroev...

Eerder deze week lazen we in enkele kranten de volgende uitspraak van minister van Mobiliteit Ben Weyts: ‘Verzet tegen de Oosterweelverbinding schaadt uiteindelijk mens, milieu en economie. Als we nu gaan stilstaan in de rechtbank, zullen we ook stilstaan op de weg.’ De minister deed deze uitspr...

Eén ervan lijkt bewust of onbewust (ik pleit voor bewust) twee tegenstrijdige werelden tegenover elkaar te willen plaatsen: die van Ringland tegenover die van ‘de andere actiegroepen’, te verstaan Ademloos en stRaten-generaal. Daar wil ik als bevoorrechte getuige even bij s...

Het was de hoop van alle betrokken stemmers en vrijwilligers dat de tanker van het BAM-tracé, die sinds 2000 op koers was gelegd door een handvol politici, stil zou vallen om de wijsheid aan boord te laten. Niets was minder waar. Het ene project (de lange wapper) werd vervangen door ...

Over Uplace en kanker

Volgende quote van een aandeelhouder van Uplace trok mijn aandacht. Luc Verelst investeerde sindsdien 25 miljoen euro. "Kanker is mijn hele leven geworden. Ik spendeer er elke minuut aan." En dan dus: dat ene verwijt, uitgerekend aan zijn adres. Van tege...

Beide thema’s (derde Scheldekruising + overkapping ring) kwamen prominent naar voren in de Antwerpse campagne voor de Vlaamse verkiezingen van 25 mei 2014. Vraag is: hebben die thema’s mee de lokale verkiezingsuitslag bepaald? Gazet van Antwerpen schrijft vandaag te menen van we...

1) Walk and don't look back en leer vooral niet bij Herinner u dat het Oosterweel dossier voor de tweede keer een MER procedure volgt. In 2005 werd het onafhankelijke MER team geleid door een werknemer van TV SAM, het ingenieursbureau van N.V. BAM. stRaten-generaal tekende hiertegen...