Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

Wervel

  Voor de boerinnen en boeren actief in de ruime omgeving rond de terreinen van 3M is het bang afwachten wat de gevolgen van de vervuiling zullen zijn voor hun bedrijf. De impact is echter nu al duidelijk voelbaar. Landbouwers actief in de korte keten, slagen er moeilijk in om hun product...

Stop EU-Mercosur: Vrijhandel, niet ten koste van mens en milieu

  Op 15 maart heeft een een coalitie van 450 niet-gouvernementele Zuid-Amerikaanse en Europese organisaties een persconferentie georganiseerd om diverse perspectieven te delen waarom de EU-Mercosur handelsovereenkomst een slechte zaak is voor mensen, arbeiders, dieren en het milieu. Tegelij...

Een duurzaam & gezond landbouwbeleid: Open brief aan Vlaamse regering

  Geachte Dames en Heren ministers van de Vlaamse regering, Op 20 mei 2020 stelde de Europese Commissie haar nieuwe biodiversiteits- en haar “Boer tot Vork”-strategie voor een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem voor. Beide strategieën passen in de uitwerking van de Eur...

Wervelmemorandum voor een landbouw met toekomst

De grond : een basisproductiemiddel – Bescherming van landbouwgronden tegen grondspeculatie en wildgroei voor andere doeleinden dan landbouw. Effectieve invoering van het verdichtingsprincipe in de stedenbouw. – Plafonnering van de prijs van landbouwgronden, zowel voor verkoop als voor verpach...

Deze goedgekeurde motie vraagt de Europese Commissie maatregelen te nemen om het eiwittekort in Europa te verminderen. Er moeten volgens het EP maatregelen genomen worden om de lokale eiwitteelt te stimuleren: steun voor de producent, maar ook onderzoek en voorlichting. Er is in de t...