Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

Wereldvrouwenmars

Het huidige besparingsbeleid komt neer op economisch geweld tegen vrouwen[1]. Vrouwen hebben hun hele loopbaan lang af te rekenen met economisch geweld en dat alleen omdat ze vrouw zijn. Tezelfdertijd beletten de budgettaire restricties de ontwikkeling van broodnodige structuren als onthaaldienst...