Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

WWF

  De vijf natuur- en milieuorganisaties dagvaarden de Vlaamse regering omdat de Vlaamse pesticidenreglementering in strijd is met de Europese pesticidenrichtlijn. “België behoort bij de grootste pesticidenverbruikers van Europa”, zegt Reine Spiessens van WWF. De afgelopen jaren versche...

  De natuur gaat sneller achteruit dan ooit. Het laatste Living Planet Rapport van WWF toont dat de gemiddelde populatiegrootte van wilde soorten 69% gedaald is in de laatste halve eeuw, en een miljoen soorten zijn momenteel met uitsterven bedreigd. Vergelijkbaar met de afgelopen klima...

  Na weer een seizoen van helse droogte, bosbranden en natuurvernietiging, groeit het momentum van de #Together4Forests campagne. De bosbranden in het Amazonewoud zijn in september niet meer onder controle, na in augustus reeds een record aantal branden, ongezien in twaalf jaar. Volgen...

  Earth Overshoot Day markeert de symbolische datum waarop de mens alle natuurlijke hulpbronnen die de aarde in een jaar kan produceren, heeft opgebruikt. Vanaf 28 juli leeft de mens op ‘krediet’. Dit is het grootste tekort sinds de wereld begin jaren zeventig in een ecologische overshoot...

  Eenenveertig slachtoffers lieten het leven in Wallonië. Vijftienduizend mensen werden dakloos. Totale materiële schade voorlopig: 2,2 miljard euro. Vlaanderen ontsnapte ternauwernood aan dit drama. Een studie in opdracht van minister Lydia Peeters becijferde wat er zou gebeurd zijn als ...

  Uit het rapport ‘Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change' blijkt dat de uitstoot van broeikasgassen tussen 2010 en 2019 hoger was dan in enig ander decennium in de geschiedenis van de mensheid, en dat we bijna geen tijd meer hebben om de opwarming van de aarde te beperken tot ...

  Dit slotakkoord is zwak en de 1,5°C-doelstelling hangt aan een zijden draadje, maar geeft ook een belangrijk signaal dat het tijdperk van steenkool en fossiele subsidies ten einde loopt, en legt de focus op een rechtvaardige transitie”, zegt Jennifer Morgan, directeur van Greenpeace Int...

Veel alledaagse producten die we regelmatig kopen, dragen bij aan ontbossing en meer algemeen aan de omvorming van natuurlijke ecosystemen in landbouwgrond. Vlees, eieren en zuivelproducten zijn afkomstig van dieren die voornamelijk met soja worden gevoerd. De teelt ervan veroorzaakt, door slecht...

Afbouw veestapel: de olifant in de kamer De regering wil dat de landbouwsector haar CO2-uitstoot met minstens een kwart doet dalen. Voor het krachtige broeikasgas methaan wordt een reductiedoelstelling van -30% vooropgesteld, een aanzienlijke verscherping. De regering mikt daarbij louter op inno...

  De Overeenkomst van Parijs, overeengekomen door 195 landen over de hele wereld in 2015 en ondertekend in 2016, zei dat we de opwarming van de aarde moesten beperken tot maximaal 2 graden sinds het pre-industriële tijdperk. Het laatste rapport van het ‘Intergovernmental Panel on Climate ...

Load More