Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

WWF

  Dit slotakkoord is zwak en de 1,5°C-doelstelling hangt aan een zijden draadje, maar geeft ook een belangrijk signaal dat het tijdperk van steenkool en fossiele subsidies ten einde loopt, en legt de focus op een rechtvaardige transitie”, zegt Jennifer Morgan, directeur van Greenpeace Int...

Veel alledaagse producten die we regelmatig kopen, dragen bij aan ontbossing en meer algemeen aan de omvorming van natuurlijke ecosystemen in landbouwgrond. Vlees, eieren en zuivelproducten zijn afkomstig van dieren die voornamelijk met soja worden gevoerd. De teelt ervan veroorzaakt, door slecht...

Afbouw veestapel: de olifant in de kamer De regering wil dat de landbouwsector haar CO2-uitstoot met minstens een kwart doet dalen. Voor het krachtige broeikasgas methaan wordt een reductiedoelstelling van -30% vooropgesteld, een aanzienlijke verscherping. De regering mikt daarbij louter op inno...

  De Overeenkomst van Parijs, overeengekomen door 195 landen over de hele wereld in 2015 en ondertekend in 2016, zei dat we de opwarming van de aarde moesten beperken tot maximaal 2 graden sinds het pre-industriële tijdperk. Het laatste rapport van het ‘Intergovernmental Panel on Climate ...

  Pandemie, enorme bosbranden, mislukte oogsten als gevolg van droogte, overstromingen … Net zoals velen zien bedrijfsleiders en directieleden met stijgende ongerustheid hoe de effecten van een ontsporende klimaatverandering vroeger dan verwacht toeslaan. Ze maken zich zorgen over het wel...

  In de Verklaring van Kunming, die donderdag 13 oktober is aangenomen, wordt erkend dat het doel van het wereldwijde biodiversiteitskader voor de periode na 2020 moet zijn om het verlies aan biodiversiteit tegen 2030 te stoppen. WWF is van mening dat het veiligstellen en behouden van een...

  België is een van de 5 grootste importeurs van hout in Europa. Wat betreft tropisch hout stond ons land in 2018 op de eerste positie in Europa[1]. Gemiddeld komt er elke dag bijna een ton tropisch hout op onze markt en nog meer hout komt binnen in de vorm van panelen, kant-en-klaar meub...

  De premier verwijst in zijn speech naar het zogenaamde ‘Blue leadership’ van ons land, waarbij hij o.m. wil streven naar 30% bescherming van de oceaan tegen 2030. Als ons land dat engagement serieus neemt moet het echter de daad bij het woord voegen, ook in eigen wateren. Zo blijven de ...

  Het rapport toont aan dat het herstel van natuurlijke rivierlopen economisch voordeliger is dan traditionele oplossingen met harde infrastructuur. Dat is zeker zo wanneer alle voordelen voor waterkwaliteit, nutriëntenretentie en vermindering van overstromingsrisico’s in aanmerking worde...

  Steeds extremere hittegolven en langere perioden van droogte leiden tot branden die elk jaar moeilijker onder controle te krijgen zijn. Deze zomer wordt de natuur bijzonder hard getroffen door deze branden van een ongeziene intensiteit. Daarom start WWF een noodoproep om de collega’s in...

Load More