fairfinheader

Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

Vrouwenraad

  Als een toppoliticus de aandrang voelt om ‘een kat een kat te noemen’ kan je al vermoeden dat er een racistische oprisping volgt. Vincent Van Quickenborne (Open Vld) is hierop geen uitzondering. In een interview in Humo (en De Morgen, 14/8) toont hij in negen zinnetjes zo’n minachting v...

Plasticvervuiling van A tot Z Plastic is alomtegenwoordig. We gebruiken het als verpakkingsmateriaal en het zit onder meer in huishoudartikelen, meubels, elektronica, kleding, verzorgingsproducten, gebouwen en auto’s. Jammer genoeg komt het ook massaal terecht in de natuur. Volgens gegevens van ...

De Vrouwenraad zoekt een medewerker v/m projectcoördinatie

Wij werven een halftijdse medewerker op universitair niveau aan die zeer vlot Nederlands spreekt en schrijft, maar ook een aardig mondje Frans spreektdie inhoudelijke dossiers over velerlei onderwerpen om kan turnen tot bondige, bevattelijke en toegankelijke onlinestukjesdie communi...

Het nastreven van een duurzaam en coherent gender- en gelijkekansenbeleid, het bevorderen van de economische zelfstandigheid van vrouwen, de strijd tegen geweld op vrouwen, het uitroeien van genderstereotypen en het verbeteren van de openbare diensten. Dat zijn de grote uitd...

VN herbevestigt geweld op vrouwen als inbreuk op mensenrechten

VN herbevestigen geweld op vrouwen als inbreuk op mensenrechten Dit jaar stond de CSW in het teken van ‘geweld op vrouwen’. Een heikel onderwerp, want tien jaar geleden, in 2003, slaagde de CSW er niet in om wereldwijd een vuist te maken tegen geweld op vrouwen. De vergadering eindi...

Solidair met alle vrouwen en meisjes die door de globale financieel-economische crisis dubbel gediscrimineerd worden: een eerste keer door de bestaande structurele ongelijkheden tussen vrouwen en mannen en een tweede keer door de disproportionele gevolgen van de besparingsmaatregelen van de overh...