Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

VUB

  “De resultaten tonen aan dat maaltijdkoeriers gemiddeld precairdere jobs hebben dan andere werknemers, namelijk door hun onzekere contracten, de lange en onregelmatige werkuren, het gebrek aan sociale zekerheid en de gemiddeld lage en onstabiele lonen. We vonden ook een relatie met hun ...

  Beste mijnheer Mahdi, al sinds eind januari voeren de Sans-Papiers actie tegen de repressieve en mensonwaardige manier waarop zij vandaag in België worden behandeld. Om hun actie kracht bij te zetten, bezetten ze al maandenlang verschillende locaties in Brussel. U weigert echter uw o...

Geachte rector, Beste Paul De Knop, De VUB trekt met trots elk jaar meer studenten aan en wordt hierbij geconfronteerd met een overheid die, zoals de Vlaamse Onderwijsraad aangeeft, onvoldoende investeert in ons onderwijslandschap. De kosten voor de universiteit stijgen, terwijl de overheids...