Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

VSOA

  Concreet ligt binnenkort in het Vlaams parlement een vergaand voorstel van wijziging van decreet over het lokaal bestuur ter stemming voor, waardoor publieke welzijnsverenigingen zelf een vzw of een vennootschap kunnen oprichten of er deelgenoot van kunnen worden. En dit met de mogelijk...

Vlaanderen laat het personeel uit zorg en welzijn in de steek

  De maatregelen die de federale regering heeft genomen, komen bovenop de 1 miljard euro extra (vanaf 2021) die met het gezondheidsakkoord jaarlijks zal worden vrijgemaakt voor meer personeel, hogere lonen, betere arbeidsomstandigheden … in de federale gezondheidsinstellingen. Onder st...

Iedereen weet graag wanneer hij met pensioen kan gaan en hoeveel zijn pensioen dan zal bedragen. Daarom was het ook belangrijk te weten of het Vlaamse zorgkrediet en het verlof voor verminderde prestaties voor het onderwijspersoneel zouden meetellen voor het bepalen van de pensioendatum en het pe...

Woensdag 18 april om 11.00 u bezoekt een delegatie van de vakbonden minister Crevits. Zij zullen haar de onderstaande tekst bezorgen die zij in de hogescholen en universiteiten overhandigd hebben naar aanleiding van de laatste onderhandelingen over de personeelsformatie. "Jaar na jaar tekenen de...