Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

Truthout

  In het geostrategische spel wordt verwacht dat bepaalde staten die buiten de westerse veiligheidssfeer vallen, zoals India, een sleutelrol zullen spelen in het stadium van imperialisme waarin we straks terechtkomen. De VS zijn op hun retour en hebben niet langer de macht om eenzijdig...

  De oorlog in Oekraïne is bijna twee maanden bezig en vrede is nog lang niet in zicht. Het niveau van vernietiging werd zelfs opgevoerd en beide partijen lijken weinig hoop te hebben op een vreedzame regeling op korte termijn. Bovendien is de internationale situatie ook aan het verhit...

Noam Chomsky

  De Russische oorlog in Oekraïne veroorzaakt een internationale aardbeving. De oorlog heeft in heel Europa nieuwe vragen doen rijzen over nationale veiligheid en schudt de geopolitiek door elkaar op gebied van de energiebevoorrading. Bovendien lijkt de oorlog nieuwe scheidslijnen te c...

  NAVO-leiders kondigden woensdag aan dat het bondgenootschap van plan is zijn oostfront te versterken door veel meer troepen in te zetten in landen als Bulgarije, Hongarije, Polen en Slowakije - waaronder duizenden Amerikaanse troepen. Ze willen ook "materiaal sturen om Oekraïne te helpe...

  “In elke oorlog wordt iedereen die voorzichtig is, die naar de argumenten van beide partijen luistert alvorens een standpunt te vormen, of die officiële informatie in twijfel trekt, onmiddellijk beschouwd als medeplichtig aan de vijand”, aldus historica Anne Morelli. Daar doet DeWere...

  Noot van de redactie: Voetnoten onderaan zijn eigen toelichtingen bij personen, instellingen en gebeurtenissen, die niet noodzakelijk zijn om de redenering van Chomsky te volgen. Ze verduidelijken wie ze waren/zijn en in welke historische of actuele periode zij zich situeren.   ...

  Alle regeringen van Israël pogen al jaren de Palestijnse bevolking uit de Heilige Stad Jeruzalem te verdrijven. De recente aanvallen zijn een uitvoering van die doelstelling. Om de wortels van de huidige escalatie – en de mogelijke dreiging van een totale oorlog – te doorgronden moet me...

  Het binnenlandbeleid van President Joe Biden, vooral op economisch vlak, is eerder bemoedigend,  het biedt veel hoop voor een betere toekomst. Maar we kunnen niet hetzelfde zeggen over de buitenlandse politieke agenda van zijn regering, zoals de doordringende inzichten en scherpzinnige ...

  Tijdens de vergadering van de NAVO-Raad – het bestuursorgaan van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) – van 23-24 maart spoorde VS-minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken de NAVO-lidstaten aan om de VS bij te treden in hun visie dat China op vlak van economie en veili...

Het interview zelf telt zo’n twintig pagina’s. Sommige antwoorden zijn vier pagina’s lang. Toch staat er geen overbodige zin in en zou het de moeite waarde zijn om integraal te vertalen. Maar allereerst maar een snelle samenvatting en vertaling van de hoogtepunten. Noam Chomsky kennen we allemaa...