Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

Samenlevingsopbouw

  De crisissen in de 21ste eeuw volgen elkaar in recordtempo op; de financiële crisis van 2008, de Europese vluchtelingencrisis, momenteel de coronacrisis en een klimaatcrisis in volle ontwikkeling. Wie ligt er dan nog wakker van de 1,8 miljoen Belgen die in armoede leven. Dagdagelijks ze...

Man met boodschappentas.

Hoe ga ik al die weken mijn kinderen te eten kunnen geven?”, vertrouwde een bezorgde moeder ons toe. Door de coronacrisis kan ze nergens meer terecht voor een voedselpakket. “En het ergste”, zegt ze, “is dat niemand zich om ons zal bekommeren als het fout loopt. Ik ben bang dat er iets met mijn k...

Armoedeorganisaties doen concrete aanbevelingen om mensen in armoede hulp te bieden tijdens corona-crisis

Neem maatregelen om ACUTE NOODSITUATIES te verlichten of op te heffen We vragen de (tijdelijke) opheffing van acute maatregelen met grote impact zoals uithuiszettingen, afsluitingen van nutsvoorzieningen en  beslagleggingen. We moeten vermijden dat mensen in nog moeilijker omstandighed...

Voedselbank.

Nu armoedeverenigingen noodgedwongen de deuren moeten sluiten, voedselbanken op (alle) verschillende plaatsen in het land hun activiteiten stilleggen en (nood)hulp bijna niet meer bereikbaar wordt, hebben mensen in armoede nood aan meer financiële ruimte om in hun basisbehoeften te voorzien, zoal...

Ann Vanhengel van Samenlevingsopbouw RIMO Limburg vertelt over de armoedesituatie in de provincie Limburg: “De cijfers liegen er niet om. Meer dan 130.000 Limburgers - 1 op 7 - hebben een inkomen onder de Europese armoedegrens (1.139 euro/maand voor een alleenstaande). 14 procent van de kinderen ...

Armoede in Limburg in beeld

Hieronder is de armoede in Limburg op verschillende manieren gemeten. Volgens de wettelijke armoedegrens is iemand arm als men minder heeft dan een vastgelegd minimum. Onder deze grens is het volgens de wetgever moeilijk om een bestaanszeker leven op te bouwen. De wettelijke armoedegrens komt ov...

Wantrouwen blokt structurele oplossingen Samenlevingsopbouw werkt met mensen die het niet alleen redden om een betaalbare, kwalitatieve en aangepaste woning of job te vinden. Samenlevingsopbouw organiseert deze mensen, om de woonmarkt en de arbeidsmarkt beter te leren kennen en vaardigheden te l...

Op lokaal niveau worden er dagelijks inspanningen geleverd om armoede terug te dringen. Zoals Kind en Gezin ook aangeeft dienen de armoedecijfers niet om deze inspanningen in vraag te stellen of toe te juichen. Feit is wel dat duurzame armoedebestrijding uitblijft want het aantal mensen dat in ar...

Herinner u de EU2020 –strategie waarin de Europese Unie en de Europese landen zich engageerden om samen te werken aan meer werkgelegenheid, een hogere productiviteit en meer sociale samenhang. Tegen 2020 moet het aantal mensen in armoede in de EU met 20 miljoen verminderen. De Belgische federale ...

De fundamentele afspraken die opgenomen zijn in de conventie van Geneve staan onder druk. Verschillende stemmen gaan op om de toegang tot sociale rechten van vluchtelingen te beperken of vertragen. Samenlevingsopbouw waarschuwt vandaag voor een samenleving waarin bepaalde groepen meer plichten en...

Load More