Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Redactie .

Said El Khadraoui

Alfred Bouckaert van Belfius bakt het wel erg bruin

Voorzitter Alfred Bouckaert van Belfius bakt het wel erg bruin als hij jammert dat de banken moeten bijdragen aan de gevolgen van de crisis die ze zelf veroorzaakt hebben. Alsof ons geheugen zo kort is. De jammerklacht wordt ondersteund door de in de Fortis-zaak in verdenking gestel...

Hoezo, we willen geen crimineel systeem afschaffen?

Europese regeringsleiders leven nog in de waan dat de Europese Unie ‘eigendom’ is van de markten en een louter economisch-financieel instrument is dat winstmaximalisatie moet mogelijk maken. Dat de Unie een brede gemeenschap is van Europese burgers die van hun bestuurders doortasten...

Het belangrijkste is de dienstverlening voor de treinreizigers

Geen speci?eke structuur Europa laat zowel een één- als een tweeledige structuur toe. Welke structuur er ook gekozen wordt, het belang van de treinreiziger moet voorop staan. Maar of de bonden met het wapen van de 24-urenstaking de reizigers zullen kunnen overtuigen, is zeer twijfel...

Europa staat op een keerpunt, maar haar leiders beseffen het nog niet

Vijfde couplet: “Als we nu tijdens de Eurotop eens zwijgen over de Griekse crisis, dan waait het misschien vanzelf wel over…” De volgende coupletten van het lied moeten nog geschreven worden, maar het is nu al duidelijk dat er geen peil te trekken valt op het libretto van de Griekse...

Volgens Swoboda gaan de onderhandelaars er onterecht van uit dat Griekenland zich onvoldoende heeft ingezet om haar financiële draagkracht te herstellen. Dat klopt niet, vinden de Europese sociaaldemocraten. Sinds 2009 nam het Griekse deficit af van 15,8 procent van het BNP naar 9,3...

Op vrijdag 16 september 2011 licht minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere (CD&V) in het Belgisch Parlement toe hoe de regering zich tegenover de impasse van het vredesproces plaatst. Erkenning of niet, lidmaatschap of niet, aan de realiteit van alledag zal de Palestijn...

Erkenning van de Palestijnse staat binnen de grenzen van voor 1967

Terecht merken beide ministers op dat "zowel de Jasmijnrevolutie als de Nijlrevolutie hebben getoond hoe universeel het verlangen naar vrijheid en respect voor de mensenrechten is". En terecht verwijzen ze naar de historische beslissingen op VN-niveau ten aanzien van het regime van k...