fairfinheader

Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

Ringland

Ringland

Ademloos, Ringland en stRaten-generaal doen in een nota aan de Vlaamse regering zeven voorstellen voor een update van het Toekomstverbond. De Antwerpse burgerbewegingen overhandigden ze deze week aan Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. Ze reageren tevreden op het initiatief dat de minis...

Aantal verkeerstellers verdubbeld bij derde editie Straatvinken 

  Online werden alvast zo'n 500.000 verkeersbewegingen geregistreerd. Tellers én niet-tellers worden nu uitgenodigd deel te nemen aan straat-O-sfeer, het tweede deel van het mobiliteitsonderzoek dat peilt naar hun beleving van hun straat. [caption id="attachment_162795" align="aligncen...

Ringland Academie: Straatvinken breidt verkeerstelling in straten uit naar heel Vlaanderen

  [caption id="attachment_159387" align="aligncenter" width="450"] Bron: Ringland Academie[/caption] Vanaf vandaag kunnen burgers zich inschrijven om op 14 mei tussen 17 en 18 uur in hun straat het verkeer te tellen. Het telgebied van het citizen-scienceproject Straatvinken is dit jaar...

Herbevestiging Toekomstverbond Het Toekomstverbond, afgesloten in de Antwerpse regio in het kader van de Oosterweelverbinding, blijft het speerpunt op Vlaams niveau. Het Vlaams regeerakkoord bevestigt de volledige uitvoering van de Oosterweelverbinding, het Haventracé (waar ook de A102 toe behoo...

Maak Ringland waar: volgende Vlaamse regering moet half vol glas dringend bijvullen

Ringland, waar staan we? Of: waar staan we nog maar? Die vraag staat centraal tijdens de infoavond van de Antwerpse burgerbeweging op maandag 20 mei. Samen met zijn achterban maakt Ringland de balans op van de voorbije vijf jaar. Het glas is half vol, maar het moet in de volgende regeerperiode dr...

Koning Auto blijft heersen in Antwerpen

Maar ook in de districten en de binnenstad zal de overheid duidelijke keuzes moeten maken, oordeelt mobiliteitsexpert Thomas Vanoutrive (UAntwerpen). De resultaten worden zondag voorgesteld op het 10 Stoetenfestival in Antwerpen. Meer dan 1.400 burgers hebben op 24 mei een uur lang het verkeer g...

De meting gebeurt met een speciaal ontwikkelde app. Samen met wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en HIVA - KU Leuven wordt zo nagegaan hoe gezond het verkeer in de straten is en of we evolueren naar het streefdoel van een ‘modal split 50/50’ met de helft duurzame verplaatsingen. Straat...

De discussie over de mobiliteitsproblemen in en om Antwerpen sleept al meer dan vijftien jaar aan. Iedereen is het er roerend over eens: een oplossing kan niet meer op zich laten wachten. Anderzijds kan niemand om de vaststelling heen dat er al die tijd geen maatschappelijk draagvlak gegroeid is ...