Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

Phi Rana

De interne EU-markt voor openbare aanbestedingen[1] (‘EU-aanbestedingen) wordt verondersteld ‘open’ te staan voor alle in de EU geregistreerde bedrijven. In de praktijk blijkt dat niet te kloppen, volgens sommige bronnen is de interne EU-markt zelfs meer gesloten dan bijvoorbeeld de ...

De overheid geeft (te)veel uit? Weet u hoeveel en aan wat?

Op het eerste gezicht lijkt het dat vooral de uitgaven in de gezondheidszorg ('geneeskunde' in de grafiek) een ongekend hoge vlucht genomen hebben sinds 1980 (+155 procent per persoon, gecorrigeerd voor inflatie). Ook de kost van de overheidsadministratie is sinds 1990 significant sneller geste...