Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Redactie .

Phi Rana

De interne EU-markt voor openbare aanbestedingen[1] (‘EU-aanbestedingen) wordt verondersteld ‘open’ te staan voor alle in de EU geregistreerde bedrijven. In de praktijk blijkt dat niet te kloppen, volgens sommige bronnen is de interne EU-markt zelfs meer gesloten dan bijvoorbeeld de ...

De overheid geeft (te)veel uit? Weet u hoeveel en aan wat?

Op het eerste gezicht lijkt het dat vooral de uitgaven in de gezondheidszorg ('geneeskunde' in de grafiek) een ongekend hoge vlucht genomen hebben sinds 1980 (+155 procent per persoon, gecorrigeerd voor inflatie). Ook de kost van de overheidsadministratie is sinds 1990 significant sneller geste...