Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

PVDA

"Wij hebben meer Zelzates en Borgerhouten nodig' Beste kameraden, beste vrienden, dames en heren van de pers, Laat mij u eerst en vooral het beste wensen voor 2023. Het beste voor jullie familie, het beste voor jullie kinderen, jullie collega’s en jullie vrienden. Het zijn geen gemakkelijke t...

Bekijk hier de toespraak:   Hieronder kan je de toespraak lezen: Een pot choco. Dat is wat de huisvuilophalers in Brugge krijgen als beloning voor hun harde werk. Een pot choco. Wat is er gebeurd? Sinds de pandemie halen huisvuilophalers halen op hun ronde 3.000 kilo extra afval ...

3.500 extra vrachtwagens per week in Brussel? De PVDA in actie om de spoorlijnen te beschermen

  De PVDA heeft deze maandagochtend een symbolische actie gevoerd om twee spoorlijnen op de site van Schaarbeek-Vorming te beschermen. Deze beslissing zal leiden tot de volledige verwijdering van de laatste spoorverbinding uit de haven van Brussel. Geschat wordt dat hierdoor 3.500 extra v...

  We zullen sneller onze baas terugzien, dan onze familie en onze vrienden. Ik mag gaan shoppen, maar mijn petekind mag ik niet zien. Tenzij ik afspreek in de Hema. Dat is toch absurd! De patroonsorganisaties VBO en Voka hebben de arm van de Nationale Veiligheidsraad omgewrongen. De econo...

Heel veel mensen hebben een hoge werkdruk en een armetierig loon. Denk maar aan de huishoudhulpen die donderdag nog massaal actievoerden in Brussel. Zij werken bijzonder hard, voor een minimumloontje van 11,5 euro per uur. Jammer genoeg is dit een realiteit voor veel te veel werknemers. Het wette...

“Deze nota is niet van links. Ze is een klap”

“Ze is een klap voor de gepensioneerden en werklozen van vandaag en morgen, voor de zieken, voor de ambtenaren en de werkmensen in de privé, voor de kleine spaarders, voor wie de eenheid van het land en van de sociale zekerheid wil bewaren, voor de personen van vreemde origine... Al ...