Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

PAX

  Dit samen met het straffeloos doden van kritische journalisten en andere Palestijnse burgers is het punt bereikt waarop de internationale gemeenschap een grens moet stellen. Tot hier en niet verder – zo stelt een brede representatie van Nederlandse organisaties. In oktober vorig jaar...

Wat is de Nakba? Het ontstaan van de Joodse staat Israël op 14 mei 1948 leidde tot een regelrechte catastrofe - of Nakba in het Arabisch - voor de Palestijnse bevolking. Joodse milities en terreurgroepen verdreven 750.000 Palestijnen uit hun huizen en van hun grond. Meer dan 500 Palestijnse...

  Naast de miljoenen Oekraïense burgers die vluchten voor de Russische bombardementen, ontvluchten nu ook vele Russische soldaten de oorlog. We ontvingen berichten dat al honderden Russische soldaten zich vrijwillig overgaven aan de Oekraïners. Redenen om zich over te geven zijn talrijk: ...

WeAreBelgiumToo zijn de inwoners van deze uit de kluiten gewassen stad die vragen om erkenning aan de overheid. WeAreBelgiumToo is een platform van solidariteit: meer dan 100 organisaties uit verschillende sectoren, en vooral meer dan 25.000 burgers, die een redelijke vraag van hun medebewoners o...

Twee op drie Belgen wil een verbod op killer robots

  Sterke oppositie tegen killer robots in België In België is er sterke tegenkanting tegen het inzetten van killer robots voor oorlogsvoering. Zo zegt een 2/3de meerderheid (66%) van de ondervraagde Belgen niet te willen dat killer robots ooit worden gebruikt. De result...

  Hans Claus is gevangenisdirecteur van de gevangenis van Oudenaarde en bezieler van vzw De Huizen. De Huizen streeft naar “kleinschalige, gedifferentieerde detentievormen op maat, die beter verankerd en geïntegreerd zijn in het maatschappelijk weefsel”. Met De Huizen wil hij een construc...

  Op 24 oktober 2020 ratificeerde Honduras het VN-kernwapenverbod en bracht zo de teller van het aantal ratificaties op de nodige 50 voor de inwerkingtreding van het verdrag. (Vind hier de lijst van de landen die reeds ratificeerden.) Het Verbodsverdrag werd op 17 juli 2017 door 122 lande...

  De negende ronde diplomatieke gesprekken over killer robots zou op 10 augustus 2020 van start gaan in Genève. Deze werden door de Covid-19 pandemie uitgesteld naar een latere datum. Human Rights Watch publiceerde maandag 10 augustus een rapport waaruit blijkt dat een groeiend aantal lan...

Campaign to Stop Killer Robots wint Vredesprijs Ieper 2020

  De gemeenteraad van Ieper heeft op maandagavond 8 juni de laureaat van de Vredesprijs Ieper bekend gemaakt. De driejaarlijkse prijs wordt dit jaar toegekend aan de internationale Campaign to Stop Killer Robots, een coalitie van 160 ngo’s verspreid over 65 landen waar Pax Christi Vlaande...

  Nadat ons land tijdens de bijeenkomst van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 19 mei zijn volledige steun toezegde aan "de verklaringen van de secretaris-generaal en speciaal gezant Pedersen over de noodzaak van een landelijk (in Syrië, red.) staakt-het-vuren”, [1] zal de Comm...

Load More