Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Redactie .

Olivier Pintelon

Wijk zonder trein is een actiegroep die meer dan twee jaar heeft geijverd voor meer treinen in het station Gentbrugge. Het station Gentbrugge leek grotendeels vergeten in de huidige dienstregeling. Om de problematiek aan te kaarten organiseerden buurtbewoners en pendelaars onder meer twee ‘Wijk z...

De zesurendag in het Zweedse rusthuis Svartedalen blijkt niets dan voordelen te hebben voor het personeel. En de rusthuisbewoners rapporteren een meer kwalitatieve zorg. De kostprijs blijft wel een discussiepunt, maar een geleidelijke aanpak en een heroriëntering van bestaande bijdragekortingen k...

De ambtenaren hebben inderdaad een voordelig wettelijk pensioen. Een recente schatting (Pensioenatlas 2010) leert ons dat het gemiddeld pensioen van een statutaire ambtenaar ongeveer 1600 euro netto bedraagt. Voor een doorsnee werknemer uit de private sector is dat slechts 1000 euro...

Als we niets doen om de kansen van de oudere werknemers op de arbeidsmarkt te verbeteren, dan volgt er enkel een verarming van de oudere werkloze. De overheid bespaart geen enkele euro, terwijl regio’s worden opgezadeld met een grote groep oudere werklozen. Hoe heeft het zo ver ku...

België wereldkampioen herverdeling. Enkele bedenkingen

Lies, big lies and statistics Natuurlijk zijn cijfers wat ze zijn. Alleen, cijfers spreken niet voor zich. Om een statistiek correct te interpreteren, is het noodzakelijk om die in zijn context te zien. Het citaat (van de Britse staatsman Benjamin Disraeli) "Er zijn drie soorten le...

Waarom het (Europees) minimumloon noodzakelijk is in de strijd tegen werkende armoede

Sinds enkele jaren neemt de aandacht voor werkende armoede toe. Door de successen van de welvaartsstaat en het sociaal overleg werd het fenomeen min of meer dood verklaard. Recente cij...

Wat brengt Europees compromis over detachering voor Poolse bouwvakker?

Wie kent niet de Poolse bouwvakker of loodgieter. Sinds de uitbreiding van de Europese Unie naar Oost- en Centraal-Europa worden bepaalde Belgische sectoren geconfronteerd met een toevloed van (relatief goedkope) arbeidskrachten. Vrij verkeer van werknemers is op zich geen slechte z...

Op 28 november 2013 raakte bekend dat een akkoord werd bereikt tussen de CDU/CSU en de SPD. Het regeerakkoord wordt in heel Europa terecht met argusogen bekeken. Immers, Duitsland beslist meer en meer over de toekomst van het hele Europese continent. De Duitse politiek heeft gevolgen...