Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

Okra

  Toch zagen we met lede ogen aan dat het beleid stap voor stap het speelveld voor de commerciële spelers gelijktrok met deze van de publieke en non-profitsector. Het laatste verschilpunt, de overheidssubsidiëring voor infrastructuur, werd rechtgetrokken voor de commerciële spelers, door ...

  Gedurende de pandemie zijn de meeste inloopcentra, buurthuizen en ouderenverenigingen open gebleven. “Onze medewerkers wilden koste wat kost niemand in de steek laten en hebben daarom op coronaveilige wijze hun aanbod aangepast aan de noden van hun bezoekers”, legt Sofie Sas van Samenle...

CM en Okra vragen hoger zorgbudget voor bewoners woonzorgcentra

  Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid maakte recent bekend dat de gemiddelde dagprijzen voor een verblijf in een woonzorgcentrum in 2020 met 1,71 procent gestegen zijn. Opnieuw, want ook de vorige jaren nam de kostprijs telkens toe. Voor een verblijf in een woonzorgcentrum betaal je ...

OKRA en ACV vragen uitstel belastingaangiftes tot eind oktober

  De afgelopen weken bereikten de pensioendienst van OKRA en de dienstverlening van het ACV heel wat ongeruste berichten gaande van onvolledige telefonische dienstverlening door de FOD Financiën, incorrecte fiscale fiches en vereenvoudigde aangiftes, vertraging tot het niet ontvangen van ...

OKRA neemt aanstoot aan de ‘coronatax voor ouderen’

  OKRA, de grootste ouderenvereniging in Vlaanderen, nam tot haar verbazing kennis van het idee om via een coronatax bij ouderen de corona-uitgaven deels te recupereren. Dit idee lanceerde gedragseconoom Jan Emmanuel De Neve. Ouderen zijn vandaag reeds grote slachtoffers van deze coron...

“We zijn opgelucht, maar we blijven alert”, zegt OKRA-algemeen directeur Mark De Soete. “Een snelle aanpassing van het decreet komt er niet maar de dreiging blijft. Sommige politici geloven niet in het belang van sociaal-cultureel werk. Ze geloven niet in de kracht van mensen te verenigen. Ze sti...

OKRA en Ziekenzorg CM wijzen er nu op dat duizenden invaliden en gepensioneerden met een financiële kater dreigen achter te blijven. Aangezien de fiscus in sommige gevallen meer dan honderd procent belasting aanrekent op dit extra vakantiegeld, zullen zij aan het einde van het jaar ...

OKRA vraagt een grondig pensioendebat aan formateur Di Rupo!

OKRA, trefpunt 55+  betreurt dat er geen duidelijke keuze gemaakt wordt voor de versterking van het verzekeringsprincipe in de eerste pijler (mensen krijgen dan een pensioen in functie van de betaalde bijdragen). Tegelijk blaast Di Rupo koud en warm tegelijk. De eerste pensioenpijle...