Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

ORBIT

  De verschillende politieke bevoegdheden reageerden vervolgens met de nodige urgentie. Er werd een gewestelijk spreidingsplan geactiveerd en Vlaanderen zou 15 nooddorpen bouwen. Er kwam ook een digitale housing tool. Een taskforce en een Vlaams ondersteuningsteam (VLOT) staan in voor de ...

  Huurders van sociale woningen dienen zich vanaf 2023 verplicht in te schrijven bij VDAB. Ook de taalvereiste voor deze huurders wordt opgetrokken van A1 naar een niveau A2. Dit niveau dient na twee jaar behaald te worden. De vereiste van lokale binding zorgt ook voor extra uitsluiting. ...

  Door de oorlog in Oekraïne komt een gigantische uitdaging op ons af om alle oorlogsvluchtelingen op een kwaliteitsvolle, betaalbare en duurzame manier te huisvesten. Ruwe schattingen spreken van 200.000 mensen die een onderkomen zouden zoeken in ons land, waarvan 120.000 in Vlaanderen. Be...

Sans papiers.

De straat is niet de oplossing Het vrijlaten van mensen zonder wettig verblijf uit de gesloten centra is op zich een logisch gevolg van het feit dat er geen uitwijzingen kunnen doorgaan. Hierdoor vervalt de rechtsgrond om mensen vast te houden. Ook de bijzondere preventiemaatregelen die nu gelde...

Vluchtelingen staan in de rij voor Klein Kasteeltje in Brussel.

"Wij begrijpen dat de regering drastische maatregelen neemt om de verspreiding van het coronavirus in te dijken en het personeel te beschermen. Wat we niet begrijpen is het gebrek aan bijkomende maatregelen om de meest kwetsbaren te beschermen en een humanitaire ramp te vermijden. We stellen vast...

Verontwaardigd over de houding van Europa ten opzichte van vluchtelingen en migranten? Vijf tips als solidair antwoord

1. Laat je stem horen. Europa schendt mensenrechten. Acties en petities zoals die van WeMove.EU roept Europese en Belgische beleidsmakers op tot meer solidariteit en tot het naleven van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Conventie van Genève. 2. Vermijd water- en oorlogstaa...

Na brandstichting in Bilzen: “Daders alternatief straffen en burgers sterker bij opvang betrekken”

Er is veel creativiteit en energie nodig om mensen op zoek naar internationale bescherming in de beste omstandigheden een goede opvang te geven. Fedasil, het Rode Kruis en andere instanties betrokken bij de opvang kunnen dat niet alleen aan. Hun dagelijkse missie kan maar slagen als zoveel mogeli...

Rijk land, arme bevolking Het streven naar steeds meer economische groei vraagt veel grondstoffen. Maar een rijke ondergrond is geen garantie op een beter leven. Integendeel. Onderzoek toont aan dat in streken waar op grote schaal grondstoffen worden ontgonnen, de armoede en ongelijkheid vaak to...

De verkiezingsuitslag van 26 mei leidt tot heel verschillende reacties. Allerhande analyses doen de ronde. Of je ‘het zag aankomen’ of niet, doet er niet toe. We moeten nu handelen. ORBIT voerde campagne onder de noemer #iedereenaanboord. Dat was een bewuste keuze. ORBIT komt niet alleen op voor ...

Mensen in armoede zijn ook vaak mensen met een migratieachtergrond. Zij hebben soms aan den lijve ervaren wat klimaatveranderingen en ecologische rampen veroorzaken.  Grondtekort, droogte, overstromingen, conflicten, … Ze moeten er voor op de vlucht of migreren. ORBIT vindt het belangrijk dat er...

Load More