Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

Natuurpunt

  Premier De Croo wil, niet toevallig na een tournee langs enkele grote vervuilende bedrijven in Duitsland, de pauzeknop indrukken voor natuur- en milieubeleid. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir verzet zich tegen de Europese Natuurherstelwet en de Europese klimaatambities. CD&V...

  Eind 2021 vroeg Ineos Aromatics een hervergunning aan voor het uitbaten van haar chemische site te Geel. Meteen vielen de hoge stikstof-en benzeenuitstoot en de problematische kobaltlozingen in de Grote Nete op. Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt tekenden meteen bezwaar aan en gingen i...

  Het akkoord moet de stikstofdepositie op de natuur halveren tegen 2030. De Vlaamse regering trekt 3,6 miljard euro uit voor natuurherstel, uitkoopregelingen en investeringssteun voor boeren. Ongeveer de helft daarvan is voorzien om de opgelopen natuurschade te remediëren. Dat is een bel...

  De vijf natuur- en milieuorganisaties dagvaarden de Vlaamse regering omdat de Vlaamse pesticidenreglementering in strijd is met de Europese pesticidenrichtlijn. “België behoort bij de grootste pesticidenverbruikers van Europa”, zegt Reine Spiessens van WWF. De afgelopen jaren versche...

Milieubeweging eist landbouwplan dat rekening houdt met natuur en klimaat

  Nu vrijdag staat het ontwerp Strategisch Plan van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) geagendeerd op de Vlaamse regering. De natuur- en milieuverenigingen menen dat het voorliggend GLB niet kan goedgekeurd worden zonder een duidelijke positieve conclusie voor wat de effe...

Natuur- en milieuverenigingen: “Ga door met een versterkt stikstofakkoord”

  Verschillende milieu- en natuurorganisaties dienden een bezwaarschrift in, elk vertrekkend van hun eigen expertise. Zo formuleerde BOS+ aanbevelingen voor de bescherming van bossen, en ontleedde de West-Vlaamse Milieufederatie de lokale impact van het stikstofakkoord. Rode draad door de...

  Eenenveertig slachtoffers lieten het leven in Wallonië. Vijftienduizend mensen werden dakloos. Totale materiële schade voorlopig: 2,2 miljard euro. Vlaanderen ontsnapte ternauwernood aan dit drama. Een studie in opdracht van minister Lydia Peeters becijferde wat er zou gebeurd zijn als ...

  Het voorstel van minister Somers: als een lokaal bestuur woonreservegebied omzet naar bos, vergoedt Vlaanderen via het fonds twee derde van het waardeverlies. Het resterende bedrag passen de gemeenten zelf bij. Somers wil jaarlijks 150 miljoen euro uittrekken voor het fonds, waarmee in ...

Afbouw veestapel: de olifant in de kamer De regering wil dat de landbouwsector haar CO2-uitstoot met minstens een kwart doet dalen. Voor het krachtige broeikasgas methaan wordt een reductiedoelstelling van -30% vooropgesteld, een aanzienlijke verscherping. De regering mikt daarbij louter op inno...

  Omvattend pakket De wetsvoorstellen van het Fit for 55-pakket bestrijken zowat de hele Europese economie en moeten invulling geven aan de Europese Green Deal. Zo worden onder meer lucht- en scheepvaart in het emissiehandelssysteem opgenomen. LULUCF, het programma om koolstof op te slaan ...

Load More