Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

Natuurpunt

Natuur- en milieuverenigingen: “Ga door met een versterkt stikstofakkoord”

  Verschillende milieu- en natuurorganisaties dienden een bezwaarschrift in, elk vertrekkend van hun eigen expertise. Zo formuleerde BOS+ aanbevelingen voor de bescherming van bossen, en ontleedde de West-Vlaamse Milieufederatie de lokale impact van het stikstofakkoord. Rode draad door de...

  Eenenveertig slachtoffers lieten het leven in Wallonië. Vijftienduizend mensen werden dakloos. Totale materiële schade voorlopig: 2,2 miljard euro. Vlaanderen ontsnapte ternauwernood aan dit drama. Een studie in opdracht van minister Lydia Peeters becijferde wat er zou gebeurd zijn als ...

  Het voorstel van minister Somers: als een lokaal bestuur woonreservegebied omzet naar bos, vergoedt Vlaanderen via het fonds twee derde van het waardeverlies. Het resterende bedrag passen de gemeenten zelf bij. Somers wil jaarlijks 150 miljoen euro uittrekken voor het fonds, waarmee in ...

Afbouw veestapel: de olifant in de kamer De regering wil dat de landbouwsector haar CO2-uitstoot met minstens een kwart doet dalen. Voor het krachtige broeikasgas methaan wordt een reductiedoelstelling van -30% vooropgesteld, een aanzienlijke verscherping. De regering mikt daarbij louter op inno...

  Omvattend pakket De wetsvoorstellen van het Fit for 55-pakket bestrijken zowat de hele Europese economie en moeten invulling geven aan de Europese Green Deal. Zo worden onder meer lucht- en scheepvaart in het emissiehandelssysteem opgenomen. LULUCF, het programma om koolstof op te slaan ...

  “Door geen extra rijstroken aan te leggen, blijft de groei van het verkeer onder controle, blijft de luchtvervuiling beperkt en de klimaatimpact kleiner. De keuze is dus duidelijk”, zegt Erik Grietens (Bond Beter Leefmilieu). Door de op- en afritten te verbeteren of te beperken, verb...

  Woensdag pleitte minister Zuhal Demir in het Vlaams Parlement voor de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie. Als minister van Leefmilieu nam Demir haar politieke verantwoordelijkheid door tegen de posities van de meerderheidspartijen in toch door te duwen, woensdag wordt ...

  De Croo I kiest voor een Belgische vertaling van de versterkte milieudoelstellingen van Europa. Zo steunt ze de 55% uitstootreductie in 2030 en koolstofneutraliteit voor 2050. Met investeringen en nieuw beleid schakelt ze zich in binnen de Europese Green Deal.  Dat is een belangrijke tr...

  Met de aanpassing zouden de regels van het Veldwetboek, die gelden tussen buren, ook van toepassing worden op het openbaar domein. Dat wil zeggen dat bomen op minstens twee meter van de perceelsgrens zouden moeten staan, dat overhangende takken gesnoeid kunnen worden en dat doorgroeiend...

Verlaagde doelstelling De maatregelen in het plan leiden volgens de berekeningen van de Vlaamse regering tot 30 procent minder CO2-uitstoot in 2030. Die prognoses zijn zwak onderbouwd en weinig realistisch, zeker voor de emissies van (vracht)wagens. Via een boekhoudkundige operatie maakte de Vla...

Load More