Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

Minderhedenforum

Minderhedenforum vraagt een zero-tolerantiebeleid bij politie

  De agente die in 2018 burgers uitmaakte voor "makakken" en "homo’s" tijdens een patrouille in Anderlecht, gaat vrijuit. Ook werkt ze vandaag nog steeds bij de Brusselse politiezone Zuid. Haar medeplichtige collega zou ook nog steeds tewerkgesteld zijn bij de politie. De feiten werden...

  De Raad van State oordeelde dat in de beoordeling van de erkenningsaanvragen een grotere mildheid aan de dag is gelegd tegenover de erkenningsaanvraag van Join.Vlaanderen dan tegenover die van het Minderhedenforum. Bovendien viel uit de beslissingen niet op te maken waarom Join.Vlaander...

  Recent vrijgegeven onderzoek van het HIVA bewijst het nogmaals: de leefsituatie van rondtrekkende woonwagenbewoners is zeer precair en het leven lijkt meer op over-leven.  Woonwagenbewoners zijn verplicht rond te trekken omdat er in Vlaanderen en Brussel onvoldoende vaste standplaats...

“Iedereen welkom, met of zonder hoofddoek” 

  “De beslissing tegen een algemeen hoofddoekenverbod is een goede zaak en voorkomt verdere uitsluiting van vele leerlingen. Hopelijk kiezen alle schooldirecties voor een inclusieve schoolcultuur”, zegt Landry Mawungu, directeur van het Minderhedenforum. Onlangs gaven onze hogescholen en ...

Van alle EU-lidstaten heeft ons land de laagste werkzaamheidsgraad voor personen met een migratieachtergrond. Gelijkerwijs voor Vlaanderen, wij bengelen al jaren onderaan het Europees peloton. De situatie is niet anders in het onderwijs. Met de etnische kloof in de onderwijsprestaties tussen leer...

Startnota N-VA: “Maatregelen die de meest kwetsbaren met migratieachtergrond raken”

“Met nieuwe bijkomende voorwaarden, controles en sancties vermoeilijkt de N-VA de integratie en participatie van veel nieuwkomers in onze samenleving. Denk maar aan het betalend maken van inburgeringstrajecten, het opdrijven van sancties en boetes, de voorwaardelijkheid van sociale rechten, het k...

Ons land oogstte gisteren weer kritiek in de landenaanbeveling van de Europese Commissie voor de zwakke arbeidsmarktpositie van kansengroepen en personen met migratieachtergrond. Voor Europa is een effectiever en actiever arbeidsmarktbeleid voor kansengroepen en personen met migratieachtergrond 1...

Het Vlaams Belang maakte vandaag 3 juni 2019 kenbaar dat ze de Vlaamse steun aan etnisch-culturele federaties zoals de Turkse Unie of Unie van Turkse verenigingen willen afschaffen. (De Morgen en Het Belang van Limburg, 3/6/2019) ‘Het getuigt van een groot democratisch deficit als een politieke p...

De campagne leverde  diverse reacties op. Sommigen volharden in de boosheid en lieten weten dat mensen met voorvaderen buiten Vlaanderen nooit ‘Vlaming’ kunnen zijn of worden. Merkwaardig waren de stemmen die de campagne afdeden als racistisch en Vlaamse zieltjeswinnerij. Sommigen stelden vragen:...

"Eén academisch onderzoek van de  KUL aanhalen, om van daaruit met zekerheid te poneren dat juridische praktijktesten niet helpen, is intellectueel oneerlijk", aldus Wouter Van Bellingen, directeur van het Minderhedenforum. "En dit vooral omdat de onderzoekers zelf aanhaalden d...