Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

Marco Van Hees

  De economisch-sanitaire crisis leidt op twee manieren tot dit debat. Enerzijds roepen de almaar oplopende begrotingstekorten en schulden een onontkoombare vraag op: wie zal dat betalen? Anderzijds doet de toenemende ongelijkheid het debat herleven over de bijdrage van wie over de meeste m...

  In de begrotingstabellen die de regering vrijgaf vinden we geen belasting terug op de “sterkste schouders”. De reden hiervoor zou zijn dat de regering de krijtlijnen ervan nog niet heeft vastgelegd. Dat weerhoudt sommige partijen er niet van om er al heel stellige – en onderling tegenst...

  “Laat de rijken de crisis betalen?”. Met deze vraag titelt Bart Van Craeynest, de hoofdeconoom van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka, zijn opiniestuk in De Tijd van 12 mei. Even verder in zijn artikel is zijn antwoord al snel een dikke "neen". Zijn argumenten? Het eeuwige, vage ‘er ...