Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Redactie .

Luc Hamelinck

Verplichte minimale dienstverlening openbare sector is illusie

Een door de wet verplichte minimale dienstverlening zou ingaan tegen de aanpak van de afgelopen jaren, een aanpak waarover een consensus bestond. Minimale dienstverlening wordt in het recente voorstel voorgesteld als dé oplossing voor problemen en dat is fout. We zouden het hier v...

Appelen en peren We hebben de afgelopen jaren al meermaals aangetoond dat de voorstelling van een veel te grote overheid niet klopt. Het aandeel van de overheidstewerkstelling in de totale economie is al meer dan 30 jaar praktisch ongewijzigd. En internationale vergelijkingen maken ...

Eerste reactie overheidsvakbonden – we zullen ingrepen in overheidspensioenen bekampen

Volgens de persberichten zou het zowel gaan om de wijziging van de berekening van het pensioen op basis van de wedde gedurende de 10 laatste jaren, terwijl dat nu gebeurt op basis van de laatste 5 jaar, als om het op de helling plaatsen van de perequatie. Het gemeenschappelijk front...