Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Redactie .

Lies Michielsen

In het regeerakkoord wordt lippendienst bewezen aan de strijd tegen discriminatie. Tegelijk trekt Vlaanderen zich terug uit het centrum dat bevoegd is voor discriminatie, met name Unia. Om de kritiek weg te wuiven dat er niets meer zou worden gedaan tegen discriminatie, wordt een Vlaams gelijkeka...

Meldingsplicht Als het voorstel wet wordt, bevat het twee luiken die gelden voor alle personeelsleden van de instellingen van sociale zekerheid. “Worden vooral geviseerd? Sociaal werkers.” Ten eerste zullen ze op vraag van het openbaar ministerie “noodzakelijke administratieve maatregelen” moe...