Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

Lavamedia.be

  Het eerste slachtoffer van elke oorlog is de waarheid, luidt het. Propaganda wordt door alle partijen ingezet als oorlogswapen. In haar uitstekend boekje Elementaire principes van oorlogspropaganda schetst historica Anne Morelli de tien vuistregels voor de propaganda die in elke oorlog ...

  De klimaatbeweging is de strijd aan het verliezen. In de openingsparagraaf van zijn boek Climate Change as Class War: building socialism on a warming planet windt Matt Huber, professor geografie aan de Syracuse University, er geen doekjes om. De wereldwijde uitstoot van broeikasgasse...

  In België, maar ook in andere Europese landen, vervelt extreemrechts en neemt het steeds vaker sociale standpunten in, met een oog op de arbeiderswereld. Die tactiek werkt en verschillende extreemrechtse partijen nemen de bovenhand in Europa. In aanloop naar de verkiezingen in België...

  In ons productiesysteem van het begin van de 21ste eeuw is een woning niet alleen een goed dat een levensnoodzakelijke behoefte vervult en het onderwerp van een grondwettelijk recht, maar tevens een waar. De productie ervan is hoofdzakelijk in handen van privé-ondernemingen en het zi...