Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

Klimaatzaak

  Op 17 juni werden de federale overheid en de drie gewesten veroordeeld omdat hun nalatig klimaatbeleid de zorgplicht en de mensenrechten van 58.000 Belgische burgers schendt. Nooit was er sprake van een grotere mensenrechtenschending door onze eigen overheden in ons land. Toch blijft he...

  “Deze uitspraak is een niet mis te verstaan signaal aan onze beleidsmakers. Er moet onmiddellijk en prioritair werk gemaakt worden van een doortastend beleid richting een koolstofarme toekomst. Een betere en gezondere toekomst dus”, zegt Serge de Gheldere, voorzitter van VZW Klimaatzaak...

  Zondagmiddag om 15 uur hebben een hondertal burgers gedurende een halfuurtje een stilteactie gehouden op de Bolivarplaats in Antwerpen. De deelnemers, in het zwart gekleed met een witte advocatenbef, wilden aandacht vragen voor de pleitzittingen van de Klimaatzaak die op dinsdag 16 maar...

Redden de rechters het klimaat?

Vrijdag 20 december werd de Urgenda-uitspraak in Nederland bevestigd door de Hoge Raad. Dit is het derde rechtscollege dat oordeelt dat het Nederlandse klimaatbeleid onrechtmatig is, na de uitspraken in eerste aanleg en hoger beroep. Tegen het arrest van de Hoge Raad is geen beroep meer mogelijk....

Met dit arrest wordt een nieuwe stap gezet in de procedure die eind 2014 door 11 bezorgde burgers werd opgestart, en waar intussen 35.000 mede-eisers zich bij aansloten. Inzet van de rechtszaak is de Belgische overheden ertoe aanzetten om hun klimaatbeloftes na te komen. Dat niet doen dreigt volg...