Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Redactie .

Klimaatcoalitie

Climate Strike in Brussel eind 2019.

Een lange termijnvisie is onontbeerlijk om een duidelijke richting te geven en een systemische verandering van de samenleving te bewerkstelligen. In dit perspectief is het dus positief dat de doelstelling voor koolstofneutraliteit voor 2050 ingebouwd wordt in de Europese wetgeving. De Europese Un...

Terwijl de klimaatcrisis steeds vaker toeslaat, werden de bezorgdheden van kwetsbare landen niet gehoord. Na moeizame en sterk gepolariseerde gesprekken over klimaatschade, blinkt het gevonden compromis uit in vaagheid. Het resultaat biedt amper antwoord op de noden van de kwetsbare landen. "De k...

“Ons land moet deze klimaattop aangrijpen om de klimaatambitie serieus op te krikken en zich grondig voor te bereiden op de start van de uitvoering van het Akkoord van Parijs in 2020”, benadrukt Zanna Vanrenterghem, coördinator bij Climate Express. “Een ambitieus en eerlijk klimaatbeleid biedt on...

De eerste actie vindt plaats op vrijdag 29 november in meerdere steden in België en wordt georganiseerd door Students For Climate, Youth For Climate en Workers for Climate, in het kader van de vierde Global Strike for Future. De tweede actie, georganiseerd door vrijwilligersbeweging Climate Expr...

Beste parlementslid, De Klimaatcoalitie wilt u eerst en vooral feliciteren met uw verkiezing en wenst u veel succes tijdens deze nieuwe legislatuur. Deze regeerperiode zal immers bepalend zijn voor de strijd tegen de klimaatverandering en om een rechtvaardige transitie naar een koolstofarme sa...

Ondanks maanden van protesten en stakingen, ondanks een historische actie van burgerlijke ongehoorzaamheid, ondanks de oproepen uit alle sectoren van de samenleving en ondanks tal van rapporten die aantonen dat de gevolgen van klimaatverandering nu al hard toeslaan in sommige delen van de wereld ...

De Klimaatcoalitie, één van de organisatoren van de mars, verwelkomt dit engagement van de premier. De strijd tegen de klimaatverandering moet dringend een centraal element worden in het Belgisch beleid. Om dit waar te maken, moet de regering in de komende maanden werk maken van de volgende drie ...

Met deze betoging is de aftrap gegeven van een reeks acties die elk eerste weekend van de maand zullen plaatsvinden, met als hoogtepunt een grootschalige manifestatie op 2 december, aan de vooravond van de klimaatconferentie van de Verenigde Naties. Deze ‘COP24’ zal plaatsvinden tussen 3 en 14 de...

“Hoewel de globale investeringen in duurzame energie jaar na jaar blijven toenemen, zijn die in fossiele energie nog veel te hoog”, zegt Laurien Spruyt, co-voorzitster van de Klimaatcoalitie. “Steeds meer mensen verzetten zich hiertegen. Met deze campagne willen we hun een stem geven en de banken...