Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

Klimaatcoalitie

De Klimaatcoalitie vernieuwt en breidt uit

  Met betrekking tot het voorzitterschap van de Klimaatcoalitie, werden twee dynamische en gekende figuren uit de klimaatbeweging verkozen. Zanna Vanrenterghem, project lead bij Greenpeace, zal voor het eerst vice-voorzitter en Nederlandstalige woordvoerder zijn. Nicolas Van Nuffel, hoofd v...

  Dat de EU een nieuwe, verhoogde doelstelling voor 2030 formuleert is een belangrijk signaal en bevestigt het belang van het Akkoord van Parijs. Maar het is opletten voor de invulling: volgens de Klimaatcoalitie is een ambitieniveau van minstens 60 procent reële uitstootvermindering in 2...

  Meer dan 250 kinderen en burgers hebben een brief gestuurd naar Sinterklaas met de vraag naar concrete acties voor het klimaat. Op maandagochtend heeft de heilige man samen met de woordvoerders van de Klimaatcoalitie halte gehouden bij de Wetstraat 16. Daar heeft hij Alexander De Croo a...

De Klimaatcoalitie roept de hulp in van Sinterklaas

  Na vele maanden van mobilisaties en met een nieuwe federale regering die zegt de klimaatcrisis serieus te nemen, is het moment aangebroken om de daad bij het woord te voegen. In december vinden een belangrijke Europese raad en een internationale klimaattop plaats. Brengt de Sint dit jaa...

“Avanti voor een klimaatregering”

  Twee jaar na de start van massale klimaatbetogingen in België roept de Klimaatcoalitie deze partijen op om hun beloftes waar te maken. Hoewel de coronacrisis een rem heeft gezet op de burgermobilisaties, heeft deze meer dan ooit aangetoond dat we moeten zorgen voor onze planeet en al ha...

  “We staan op een keerpunt” legt Dave Van Meel, ondervoorzitter van de Klimaatcoalitie, uit. “Het is cruciaal om nu de juiste beslissingen te nemen zodat de heropbouw van onze economie een kans wordt voor een versnelde overgang naar een eerlijke en klimaatvriendelijke samenleving.” Besliss...

Climate Strike.

  Meer dan ooit legt COVID19 de gebreken van ons systeem bloot, zowel vanuit sociaal en economisch oogpunt als op het vlak van milieu en gezondheid. Het huidige model is onhoudbaar, vooral in het licht van de klimaatuitdagingen op korte termijn. “We moeten oproepen tot een systeemverander...

Climate Strike in Brussel op 6 maart met Greta Thunberg.

De Klimaatcoalitie begrijpt en steunt de beslissing om de COP26 uit te stellen tot 2021, wanneer de pandemie onder controle is. Het uitstel mag echter niet leiden tot een vertraging van de internationale klimaatambitie. "We staan op een sleutelpunt om de opwarming te beperken tot maximaal 1,5 °...

Climate Strike in Brussel eind 2019.

Een lange termijnvisie is onontbeerlijk om een duidelijke richting te geven en een systemische verandering van de samenleving te bewerkstelligen. In dit perspectief is het dus positief dat de doelstelling voor koolstofneutraliteit voor 2050 ingebouwd wordt in de Europese wetgeving. De Europese Un...

Terwijl de klimaatcrisis steeds vaker toeslaat, werden de bezorgdheden van kwetsbare landen niet gehoord. Na moeizame en sterk gepolariseerde gesprekken over klimaatschade, blinkt het gevonden compromis uit in vaagheid. Het resultaat biedt amper antwoord op de noden van de kwetsbare landen. "De k...

Load More