Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Redactie .

Johanna Plas

Verontrustend Nieuwe bewijzen onthullen dat de regeringstroepen van Jemen, een lidstaat van het verdrag, in 2011 bewust gebruik maakten van antipersoonsmijnen in hun gebied. Een onderzoek dat door Human Rights Watch werd geleid in 2013 wijst erop dat er (ongeveer 8.000) antipersoons...

"De wetten waren het resultaat van doeltreffende bewustmakingscampagnes en lobbywerk rond de grootschalige en vernietigende impact van antipersoonsmijnen en clustermunitie door een coalitie van het middenveld, academici, parlementsleden en regeringsfunctionarissen", zo stelt World Fu...

Handicap International wil snel actie voor toegang tot humanitaire hulp in Syrië

Miljoenen Syriërs worden getroffen door de burgeroorlog en hebben geen toegang tot voedsel, water, medische zorg en bescherming tegen geweld. De helft van de mensen die getroffen worden, zijn kinderen. Nu de winter dichterbij komt, zijn zij nog meer kwetsbaar voor honger en ziekte. ...

Om levens te redden, breidt Handicap International haar preventiecampagnes geleidelijk uit met acties tegen lichte wapens. Op die manier worden de risico's in het zuiden van het land beperkt.De Amerikaans-Britse tussenkomst in Irak vond plaats van maart 2003 tot januari 2012. Sindsdi...

Handicap International veroordeelt passieve houding internationale gemeenschap in Syrië

Handicap International, die zich inzet voor de meest kwetsbare personen, veroordeelt de passieve houding van de internationale gemeenschap. Die vervult haar taak niet: de burgerbevolking beschermen en burgers gelijke toegang tot humanitaire hulp bieden.  Twee jaar na de eerste protes...

Om het gevaar voor de bevolking te beperken, zet Handicap International acties op om, vooral in Tripoli, gewapend geweld aan banden te leggen en te voorkomen. Ook in Mali, een land dat een groot aantal wapens zag binnenkomen uit Libische depots, worden gelijkaardige projecten op touw...

Handicap International is extreem bezorgd over de impact van deze wapens, vooral omdat ze gebruikt worden in dichtbevolkte zones. De organisatie werkt momenteel dicht bij de Syrische vluchtelingen in het noorden van het land en ook in Jordanië en Libanon. De teams van Handicap Intern...