Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Redactie .

Ida Dequeecker

Lucie was een thuiswerkende moeder tot ze in contact kwam met het Vrouwen Overleg Komitee (vandaag Furia) en de Vrouwendag. De slogan van de Vrouwendag van 1978 deed haar activisme ontbranden: De hand die de wieg beweegt, beweegt de wereld niet. Daarna werd ze lid van he...

Een kleine studie van het gegoochel van gwendolyn rutten met die begrippen, een recent geschrift van de dames van het instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen en enkele andere bronnen, leert ons dat “gelijkheid van man en vrouw” een al dan niet bewuste constructie van een neoliberaal femin...

De tweede feministische golf legde bloot dat als zoveel vrouwen in een gelijkaardige gezinssituatie zitten, gaande van de dubbele dagtaak tot mishandeling, de verklaring te zoeken is in de organisatie van de samenleving en de verschillende gegenderde verwachtingen ten aanzien van vrouwen en manne...

Antwerpse campagne tegen seksuele intimidatie – “wees mooi en zwijg”

 Dieptepunt En nu zit Antwerpen met de zoveelste vormelijk esthetiserende mannequin-slachtoffer-van-seksuele-intimidatie en inhoudelijk beledigende vrouwen-als-object campagne, een absoluut dieptepunt in het genre. Wat kan je verwachten als de vorm bepaald wordt door ee...

Op zijn bijdrage had Magda de Meyer, voorzitter van de NVR (Nationale Vrouwen Raad), zelf de aandacht gevestigd in haar aankondigingsmail (de grootste vis uit de door haar beoogde “heel gevarieerde groep gastbloggers – mannen en vrouwen –” opgevoerd als geslaagde mediastunt?). Het doel van Magda...

De discussie over een gelijk ouderschapsverlof voor beide partners is niet nieuw. De politieke proefballon van Gwendolyn Rutten is dat wel (DS 13/05/16). Zij is gewonnen voor de mogelijkheid om een deel van het moederschapsverlof, namelijk 5 weken, over beide partners te spreiden als deze dat wil...

Even werden lezers woensdag op het verkeerde been gezet, als liepen alle feministen met de borsten bloot. Nu geldt dat voor sommigen, zoals Femen net nog in de Parijse Notre-Dame. Maar feministen m/v … they come in all shapes and sizes. En die verscheidenheid bleef de voorbije weken ...

BOEH! overweegt gerechtelijke stappen tegen verbod op levensbeschouwelijke tekens in scholen

Toen de Centrale Raad van het GO! dit verbod de eerste maal uitvaardigde in september 2009 vocht BOEH! het aan voor de Raad van State (RvS), in naam van een leerlinge. In een eerste arrest legde de RvS een schorsing van het verbod op in afwachting dat het Grondwettelijk Hof zich uit ...