Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

IEW

  De Amerikaanse president Biden belooft steun aan Oekraïne for as long as it takes. Er zijn redenen te over om aan deze vastberadenheid te twijfelen. Het verleden – Afghanistan, Vietnam, Irak – maakt duidelijk dat de VS hun bondgenoten in een proxy-oorlog zonder scrupules als een bakstee...

  Het is moeilijk gebleken korte metten te maken met Pinochet en zijn erfenis. Waarom zouden de Chilenen zich scharen achter rechtse krachten die de grondwet van Pinochet in stand willen houden? Dit verbazingwekkende resultaat vraagt zeker om een multi-causale verklaring. Ik zal me hie...

Nordstream

  Wat zou Rusland winnen met de annexatie van een weggevaagde uithoek van Oekraïne, vergeleken met alles wat het zou verliezen? Waarom zou Oekraïne zichzelf de grond in boren om een regio te behouden die niet van Rusland wil worden losgemaakt? En met welk doel zou de NAVO een nieuw IJ...

kerncentrale Doel

  Volgens de milieuorganisaties dreigt de burger driemaal te betalen: voor de financiële risico’s verbonden aan de gedeelde uitbating van de reactoren, voor meer kernafval waarvoor Engie een ‘plafond’ zal bekomen, en voor fossiele subsidies voor de gascentrales, met name wanneer de nuclea...

  Sinds 3 december 2021, toen de Washington Post het verhaal ʻnaar buiten brachtʼ – gebaseerd op enkele luchtfotoʼs van tenten in een veld en andere handig uitgekozen plukjes Amerikaanse inlichtingen – is de Engelstalige wereld onderworpen aan een sterk georkestreerde mediacampagne, waari...

Nord Stream

  “Het primordiale belang van de Verenigde Staten, waarover we eeuwenlang oorlogen hebben gevoerd – de Eerste, de Tweede en de Koude Oorlog – is de relatie tussen Duitsland en Rusland. Dat is, omdat als zij zich verenigen, zij de enige kracht zouden zijn die ons kan bedreigen. We moeten e...

Er is hier sneeuw gevallen. Deze aanblik ontketende bij de eerste aanblik een diepgewortelde kindervreugde. De terugslag kwam echter bijna onmiddellijk. Ook aan de Pools-Wit-Russische grens valt al een paar dagen sneeuw. Migranten kijken hier echter niet vanachter een raam naar de vallende sneeuw...

  Een offensief van amper een week eindigde triomfantelijk in Kaboel. Het 300.000 man sterke Afghaanse leger viel uit elkaar. Vele soldaten weigerden te vechten. In feite gingen duizenden van hen over naar de Taliban, die onmiddellijk de onvoorwaardelijke overgave eisten van de marionette...

  Omvattend pakket De wetsvoorstellen van het Fit for 55-pakket bestrijken zowat de hele Europese economie en moeten invulling geven aan de Europese Green Deal. Zo worden onder meer lucht- en scheepvaart in het emissiehandelssysteem opgenomen. LULUCF, het programma om koolstof op te slaan ...

  “Een groot aantal landen die samen goed zijn voor 73 procent van de wereldwijde uitstoot hebben al hun engagement uitgesproken om ten laatste in 2050 klimaatneutraal te zijn. Ook België moet de uitstoot van broeikasgassen nu drastisch verminderen. Al sinds 2015 daalt de uitstoot in ons la...

Load More