Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

IEW

Er is hier sneeuw gevallen. Deze aanblik ontketende bij de eerste aanblik een diepgewortelde kindervreugde. De terugslag kwam echter bijna onmiddellijk. Ook aan de Pools-Wit-Russische grens valt al een paar dagen sneeuw. Migranten kijken hier echter niet vanachter een raam naar de vallende sneeuw...

  Een offensief van amper een week eindigde triomfantelijk in Kaboel. Het 300.000 man sterke Afghaanse leger viel uit elkaar. Vele soldaten weigerden te vechten. In feite gingen duizenden van hen over naar de Taliban, die onmiddellijk de onvoorwaardelijke overgave eisten van de marionette...

  Omvattend pakket De wetsvoorstellen van het Fit for 55-pakket bestrijken zowat de hele Europese economie en moeten invulling geven aan de Europese Green Deal. Zo worden onder meer lucht- en scheepvaart in het emissiehandelssysteem opgenomen. LULUCF, het programma om koolstof op te slaan ...

  “Een groot aantal landen die samen goed zijn voor 73 procent van de wereldwijde uitstoot hebben al hun engagement uitgesproken om ten laatste in 2050 klimaatneutraal te zijn. Ook België moet de uitstoot van broeikasgassen nu drastisch verminderen. Al sinds 2015 daalt de uitstoot in ons la...

  Overwinning voor de democratie Iets meer dan een jaar geleden vernietigde het Grondwettelijk Hof, na advies van het Europees Hof van Justitie, de wet van 2015 over de levensduurverlenging van Doel 1 en 2. [1] Volgens het Hof had deze beslissing voorafgegaan moeten worden door een milieu-...

  De Croo I kiest voor een Belgische vertaling van de versterkte milieudoelstellingen van Europa. Zo steunt ze de 55% uitstootreductie in 2030 en koolstofneutraliteit voor 2050. Met investeringen en nieuw beleid schakelt ze zich in binnen de Europese Green Deal.  Dat is een belangrijke tr...

  “Alle partijen, ook de N-VA, erkennen nu dat een levensduurverlenging van de kerncentrales niet voor bevoorradingszekerheid kan zorgen. De oude reactoren zijn onbetrouwbaar geworden en Engie weigert garanties te geven over de beschikbaarheid. Om de bevoorradingszekerheid te garanderen, ...

We hebben verklaard solidair te zijn met de miljoenen slachtoffers van Tyfoon Haiyan en iedereen die getroffen is door klimaatverandering. Deze solidariteit verplicht ons de waarheid te vertellen over de internationale klimaatonderhandelingen in Warschau. De klimaatconferentie is op...