Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Redactie .

Greenpeace België

Milieuorganisatie Greenpeace noemt deze klimaattop een aanval op de ziel van het Akkoord van Parijs. Het verraadt al die mensen over de hele wereld die al lang lijden onder de gevolgen van de klimaatcrisis en die oproepen tot snelle actie. De cynische hebzucht van de fossiele industrie heeft de s...

De 61 actievoerders, onder wie 28 klimmers - afkomstig uit Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, België, Slowakije en Zwitserland- hebben het gebouw van de Europese Raad bedekt met gigantische spandoeken met rode en gele vlammen. Bij het beeld van de vlammenzee horen ook noodsignalen, ee...

Als België een échte ‘blue leader’ wil zijn, is het hoog tijd dat het de steun aan de ontwikkeling van diepzeemijnbouw stopzet, want er is geen bewijs dat deze schadelijke activiteit geen onherroepelijke en onomkeerbare schade zal toebrengen aan de kwetsbare ecosystemen van de diepzee.[1] Daarna...

Verlaagde doelstelling De maatregelen in het plan leiden volgens de berekeningen van de Vlaamse regering tot 30 procent minder CO2-uitstoot in 2030. Die prognoses zijn zwak onderbouwd en weinig realistisch, zeker voor de emissies van (vracht)wagens. Via een boekhoudkundige operatie maakte de Vla...

Het rapport illustreert de forse bijdrage die industriële plantageteelt levert aan de globale klimaatcrisis. Indonesië is de vierde grootste uitstoter ter wereld - vooral door de bos- en veenbranden op zijn grondgebied, en de voortdurende ontbossing voor de productie van goedkope grondstoffen zoa...

Greenpeace daagde de Vlaamse regering twee jaar geleden voor de rechter omwille van de ongezonde lucht in Vlaanderen, en meer bepaald het blijvend overschrijden van de Europese normen voor stikstofdioxide (NO2). De rechter gaf Greenpeace gelijk en oordeelde dat de Vlaamse regering binnen het jaar...

Vandaag werd op het Greenpeace-schip de Rainbow Warrior in de Antwerpse haven, gediscussieerd over de toekomst en de rol van offshore wind in België en Europa. Rond de tafel zaten vertegenwoordigers van WindEurope, Elia, Greenpeace, het Antwerpse Havenbedrijf en minister voor de Noordzee De Backe...

Het rapport, dat gebaseerd is op de analyse van de klimaatgegevens door honderden vooraanstaande internationale wetenschappers, is de meest uitgebreide beoordeling tot nu toe van de huidige en toekomstige effecten van de klimaatverandering op onze oceanen en de cryosfeer (gebieden met bevroren wa...

Jaarlijks verdwijnt er meer dan 800.000 ton voedsel in de Belgische wagens. In een gemiddelde tankbeurt (naft) zit 1 kg suiker, 3 kg maïs en tarwe voor 6 kg brood. Volgens gegevens van de FOD Volksgezondheid importeren we meer dan de helft van de gewassen voor deze zogenaamde ‘biobrandstoffen’ va...

Het rapport 'Crashing the climate: de auto-industrie als drijvende kracht achter de klimaatcrisis’ analyseert en rangschikt de klimaatimpact van de twaalf belangrijkste autobedrijven.[1] Volkswagen voert de top van deze ‘dirty dozen’-lijst aan, gevolgd door Renault Nissan, Toyota, General Motors ...

Load More