Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

Furia

  Stel: voor 9 euro (na fiscale aftrek 7,2 euro) krijg je één uur huishoudelijke hulp. De overheid legt daar elk uur een slordige 14,5 euro bovenop. Je huishoudhulp zelf krijgt zo’n 12 euro per prestatie. Bruto welteverstaan, want er gaan nog sociale bijdragen af. Gemiddeld verdienen huis...

  Wat is het toch met die virulente afkeer van initiatieven die op vrouwen mikken? Er is ‘ophef’ over de staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit Sarah Schlitz, zo meldt de pers. De reden? Ze zal aanwezig zijn op een initiatief van haar partij over de impact v...

baas over eigen buik

De vrouw beslist Zonder énige twijfel te danken aan de feministische strijd is het centrale principe van de wet van 1990: DE VROUW BESLIST. Op “abortus vrij” of “abortus uit het strafrecht” na, was dat principe het beste dat de feministische beweging toen uit de brand sleepte en er is dan ook ha...

  https://vimeo.com/449725763 In een diverser wordende samenleving, trachten mensen anderen in hokjes in te delen om de wereld behapbaar te maken. Zelfs ondanks de steeds verder gedreven individualisering blijft het hokjesdenken overeind. Spijtig genoeg gaat dat in Vlaanderen vaa...

  De ochtend van de internationale Vrouwendag, zondag 8 maart jl. Radio 1 geeft een forum aan de zogenaamde ‘atypische feministe’ Griet Vandermassen. En die herhaalt haar vertrouwde discours: Feministen ontkennen de door de evolutie bepaalde gedragsverschillen tussen mannen en vrouwen....

Abortus.

  De samenleving was er al lang klaar voor: van vrouwen tot dokters en verpleegkundigen; van rechters en procureurs tot hulpverleners; van abortusbeweging tot publieke opinie. Ook de politieke verhoudingen waren er eindelijk rijp voor, ondanks de grote tegenkanting van koning Boudewijn. O...

Dweil.

De toelichting bij de 20 populairste vrouwen- en mannenberoepen op jobat.be (04/02/2020) katapulteert ons regelrecht naar de wereld van series zoals Mad Man. Waarom zijn verzorgenden in de thuiszorg negen op de tien keer vrouwen? “Omdat Jeanne en Jean liever Marleentje zien afkomen dan bebaarde J...

Een persoon in een rolstoel.

Eind november werd bekend dat de Vlaamse overheid het concept ‘Zelfstandig Wonen’ voor personen met een (zware) handicap laat ‘uitdoven’. Concreet wordt er meer dan 40 procent bespaard op het budget dat mensen met een zware fysieke beperking in staat stelt om zelfstandig te blijven wonen. De pers...

Bruto Nationaal Welzijn De Vrouwendag pleit voor een begroting die vertrekt van het bruto nationaal welzijn in plaats van het bruto binnenlands product of economisch groei. Dat is veel meer dan meer geld voor de portefeuille welzijn. Het is een begroting die welzijn als uitgangspunt neemt voor a...

Feminisme nu vandaag voor morgen Loonkloof, een nog grotere pensioenkloof, #MeToo … Een Vrouwendag is vandaag nog altijd nodig. Maar het gaat om veel meer dan alleen gelijkheid v/m. “Kleur, seksuele voorkeur, handicap, sociaal-economische positie … versterken de kloof tussen de seksen nog. Niet ...

Load More