Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Redactie .

Furia

Dweil.

De toelichting bij de 20 populairste vrouwen- en mannenberoepen op jobat.be (04/02/2020) katapulteert ons regelrecht naar de wereld van series zoals Mad Man. Waarom zijn verzorgenden in de thuiszorg negen op de tien keer vrouwen? “Omdat Jeanne en Jean liever Marleentje zien afkomen dan bebaarde J...

Een persoon in een rolstoel.

Eind november werd bekend dat de Vlaamse overheid het concept ‘Zelfstandig Wonen’ voor personen met een (zware) handicap laat ‘uitdoven’. Concreet wordt er meer dan 40 procent bespaard op het budget dat mensen met een zware fysieke beperking in staat stelt om zelfstandig te blijven wonen. De pers...

Bruto Nationaal Welzijn De Vrouwendag pleit voor een begroting die vertrekt van het bruto nationaal welzijn in plaats van het bruto binnenlands product of economisch groei. Dat is veel meer dan meer geld voor de portefeuille welzijn. Het is een begroting die welzijn als uitgangspunt neemt voor a...

Feminisme nu vandaag voor morgen Loonkloof, een nog grotere pensioenkloof, #MeToo … Een Vrouwendag is vandaag nog altijd nodig. Maar het gaat om veel meer dan alleen gelijkheid v/m. “Kleur, seksuele voorkeur, handicap, sociaal-economische positie … versterken de kloof tussen de seksen nog. Niet ...

Meeste arbeidseisen vrouwenbeweging 40 jaar na datum niet vervuld

Klik op de afbeelding om de volledige advertentie te zien. Bron: cathredfern Een bijkomend probleem was dat het economische systeem vele uren onbetaalde arbeid veronderstelde, die bijna exclusief op de schouders van vrouwen rustten en wo...

Een zorgcentrum na seksueel geweld in elke centrumstad Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir maakt vandaag de balans op. ?De toevloed aan slachtoffers overstijgt de verwachtingen. Het is dan ook hoog tijd dat de zorgcentra na seksueel geweld een permanent karakter krijgen in plaats va...

Zo’n CAO laat toe om verder te gaan dan het bestaande wettelijke kader. Het zet werkgevers ook aan om een beleid te ontwikkelen aangepast aan de sector. Blijvende informatiecampagnes, ook voor wie getuige is, een gedragscode die centrale waarden verduidelijkt (zoals non-discriminatie, zero-tolera...

Vooral kwetsbare vrouwen blijven in de kou De termijn van 12 weken blijft behouden. Nochtans trekken jaarlijks enkele honderden Belgische vrouwen naar Nederland voor een tweede trimester abortus omdat dit in België alleen kan als er een medische indicatie is. De ziekteverzekering komt hierin nie...

Dat toont de sterkte van een peer to peer-initiatief dat de krachten bundelt. We weten hoeveel nood slachtoffers hebben aan veilige ruimtes om hun ervaringen te delen. Bovendien kunnen dergelijke netwerken ondersteuning bieden aan de meest kwetsbare personeelsleden: freelancers en (tijdelijke) bu...

Algemeen hoofddoekenverbod is ongrondwettelijk Al in 2014 oordeelde de Raad van State dat het algemeen verbod op religieuze kentekens in het GO! ongrondwettelijk is. Zo’n verbod is enkel gerechtvaardigd bij problematische omstandigheden die het pedagogisch project in gevaar brengen. De uitspraa...

Load More