Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

Furia

  Neem bijvoorbeeld de (dreigende implementatie van) nieuwe voorrangsregels in de kinderopvang. Deze regels bouwen extra drempels in waardoor steeds grotere groepen moeders (en vaders) uit de boot vallen. Van de beroepsactieve vrouwen werkt 41 procent deeltijds. Vaak omwille van z...

Bij voorbereidingen aan deze dag merkten we heel wat drempels voor mensen die op een andere manier willen samenwonen dan in een kerngezin en/of die andere liefdes- en zorgrelaties hebben. Jongvolwassenen vragen zich af of zij vandaag een kind op de wereld willen zetten. Zij worstelen met heel con...

  Als een toppoliticus de aandrang voelt om ‘een kat een kat te noemen’ kan je al vermoeden dat er een racistische oprisping volgt. Vincent Van Quickenborne (Open Vld) is hierop geen uitzondering. In een interview in Humo (en De Morgen, 14/8) toont hij in negen zinnetjes zo’n minachting v...

Crisis in de zorg: een vrouwenzaak? Het aantal openstaande vacatures in kinderopvang, woonzorgcentra en dienstencheques is torenhoog. Dit zijn sectoren met een hoofdzakelijk vrouwelijke tewerkstelling (kinderopvang: 95 procent, dienstencheques: 98 procent, verzorgend personeel: 90 procent), ma...

Hoofddoeken

  Mogen we dit extra pijnlijk noemen in het licht van het grote lerarentekort? Karin Heremans (GO!) sloeg daarover op 11/10 nog alarm in het radionieuws en de Ochtend - 900 mensen tekort alleen al in haar net. Over alle onderwijsverstrekkers gaat het intussen om een vijfduizendtal. En ...

  Wordt er ergens in een niet-westers land een feministische strijd gevoerd, dan is de kans reëel dat luttele tijd later Belgische feministes ter verantwoording worden geroepen om hun vermeend gebrek aan solidariteit. Meestal door mannen die we niet kennen als bondgenoten in de feministisch...

  Zo formuleerde het middenveld, bestaande uit een coalitie van dertien gelijke kansen- en mensenrechtenorganisaties, reeds bemerkingen bij het eerste voorstel van decreet. Daarbij kwamen negen negatieve evaluaties van de formele adviesorganen en tot slot volgde een waarschuwing van de Ra...

  Stel: voor 9 euro (na fiscale aftrek 7,2 euro) krijg je één uur huishoudelijke hulp. De overheid legt daar elk uur een slordige 14,5 euro bovenop. Je huishoudhulp zelf krijgt zo’n 12 euro per prestatie. Bruto welteverstaan, want er gaan nog sociale bijdragen af. Gemiddeld verdienen huis...

  Wat is het toch met die virulente afkeer van initiatieven die op vrouwen mikken? Er is ‘ophef’ over de staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit Sarah Schlitz, zo meldt de pers. De reden? Ze zal aanwezig zijn op een initiatief van haar partij over de impact v...

baas over eigen buik

De vrouw beslist Zonder énige twijfel te danken aan de feministische strijd is het centrale principe van de wet van 1990: DE VROUW BESLIST. Op “abortus vrij” of “abortus uit het strafrecht” na, was dat principe het beste dat de feministische beweging toen uit de brand sleepte en er is dan ook ha...

Load More