Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

FIAN

Boerenorganisaties nemen deel aan klimaatmars: “Wij zijn deel van de oplossing”

  Agro-ecologisch landbouw kan in onze voedselbehoeften voorzien terwijl het ook de opwarming van de aarde tegengaat en de biodiversiteit beschermt. "Wij bewerken het land en koelen de planeet", dat is de boodschap waarmee de boerenorganisaties naar de betoging afzakken. Een agro-ecologis...

  Voor de boerinnen en boeren actief in de ruime omgeving rond de terreinen van 3M is het bang afwachten wat de gevolgen van de vervuiling zullen zijn voor hun bedrijf. De impact is echter nu al duidelijk voelbaar. Landbouwers actief in de korte keten, slagen er moeilijk in om hun product...

  Het netwerk ter ondersteuning van de boerenlandbouw (RéSAP), Voedsel Anders, Agroecology in Action, Youth for Climate en een vijftiental andere organisaties kwamen in Brussel bijeen om het gebrek aan samenhang tussen het landbouw-, handels- en milieubeleid van de Europese Unie aan te klag...

  "Ze behandelen ons als dieren. Ze willen de slavernij terugbrengen”: een arbeider op één van de plantages van Socfin getuigt in de onderzoeksreportage van #Investigation op RTBF. Socfin is een multinational die gespecialiseerd is in industriële palmolie en rubberplantages in Afrika en Zui...

Jaarlijks verdwijnt er meer dan 800.000 ton voedsel in de Belgische wagens. In een gemiddelde tankbeurt (naft) zit 1 kg suiker, 3 kg maïs en tarwe voor 6 kg brood. Volgens gegevens van de FOD Volksgezondheid importeren we meer dan de helft van de gewassen voor deze zogenaamde ‘biobrandstoffen’ va...

Het nieuwe IPCC rapport beschouwt heel wat aspecten gerelateerd aan landgebruik en klimaat, zoals landbouw, ontbossing, voedselsystemen en veeteelt. Het rapport beschrijft verschillende positieve manieren waarop duurzaam landgebruik kan bijdragen aan mitigatie en aanpassing, zoals herstel van eco...

Verschillende internationale NGO’s dienen vandaag een klacht in bij de OESO tegen ING. Ze klagen aan dat de bank vier palmoliebedrijven financiert die betrokken zijn bij grootschalige ontbossing van tropisch regenwoud, landroof en kinderarbeid. De procedure kan mogelijk verregaande gevolgen hebbe...

In 2016 verkocht het Gentse OCMW 450 hectare landbouwgrond aan een investeringsmaatschappij uit de portefeuille van Fernand Huts. Eén boer en enkele burgers besloten een rechtszaak aan te spannen om de verkoop ongedaan te maken. Hun argument is dat door de landbouwgronden in één bulk te verkopen,...

“ING moet stoppen met mensen een rad voor de ogen te draaien,” verklaart Florence Kroff van FIAN namens de coalitie van ngo’s. “Op papier beweert ING zich te houden aan milieu- en sociale criteria in risicosectoren zoals de palmoliesector. Maar we hebben kunnen merken dat de bank zich hier in de ...

Van 15 tot 19 oktober vond de vierde onderhandelingssessie plaats van de intergouvernementele werkgroep voor een bindend VN-verdrag rond transnationale bedrijven en mensenrechten. Meer dan 300 sociale bewegingen, vertegenwoordigers van getroffen gemeenschappen, mensenrechtenactivisten en ngo’s wa...

Load More