Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

Erwin Jans

  Erwin Jans (1963) is dramaturg. Hij werkt op dit ogenblik op Toneelhuis. Van 1993 tot 2000 werkte hij met Franz Marijnen als dramaturg aan de KVS.    Franz Marijnen is bijna vijftig jaar als regisseur actief geweest en zijn oeuvre - alles bij elkaar een honderdtal voorstelli...

  Vijftien jaar geleden besloot theatermaker Mokhallad Rasem niet meer terug te keren naar Irak en asiel aan te vragen in België. Wat betekent het om van het ene ogenblik op het andere huis en thuis te moeten achterlaten en ergens anders opnieuw te beginnen, van de grond af aan? Zijn voor...

Ik heb Tone Brulin pas enkele jaren geleden persoonlijk leren kennen. Op zijn initiatief. Hij stuurde me een aantal herwerkte versies van vroegere stukken met de korte mededeling dat ik de veranderingen wel zou begrijpen en appreciëren. Op mijn vraag of ik wel de persoon was tot wie hij zich wild...

Onder de niet mis te verstane titel Leve de verpakking!? maakt Wouter Hillaert op de website van Rekto: Verso aan de hand van een aantal voorstellingen een kritische doorlichting van het recente Oerol Festival op het eiland Terschellingen. (1) Maar zijn kritische doorlichting gaat verder en ruime...

“Er siddert wat, de boot, hij siddert, dat is toch sidderen, of niet? Nee, daar is een ander woord voor, nee, dat vind ik ook niets, hij wiebelt, de boot, hij dobbert, de boot siddert van angst, nee, hij schommelt, omdat die mensen niet stil kunnen zitten. De boot is als een, ik kan er nu niet op...

De kritiek dat de Vlaamse podiumkunsten te wit zijn, is de voorbije jaren tot een pijnpunt geworden en recentelijk zelfs tot een verwijt. In zijn opiniestuk Een zee van witte mensen (DS 5/8/2017) introduceerde Tunde Adefioye een nieuwe, felle toon in het debat. Het festival Theater aan Zee richtt...

De Amerikaanse filosoof Benjamin Barber zegt ergens dat we in onze definitie van de democratie te veel nadruk leggen op het spreken, op het innemen van standpunten, op het verdedigen van onze posities en te weinig op het luisteren, het proberen ontvankelijk te zijn voor de stemmen en de meningen ...

In zijn bijdrage Almaar meer boeken op de planken (DS 5/10/2017) constateert Filip Tielens een opvallend groot aandeel van boekbewerkingen in de programmatie van de stadstheaters (NTGent, KVS en Toneelhuis). Hij vermeldt onder andere Kosmopolis (Don DeLillo), Menuet (L.P.Boon), Dit zijn de namen ...

“Eigenlijk dient filosofie ertoe in te lossen wat er in de blik van een dier ligt.”(Adorno)   “Linda dweept met Wittgenstein, met Hegel en Adorno/ En ik, ik ben een arme man, ik kijk naar harde porno”, zong Raymond van het Groenewoud in 1998. Er is zelden harder gevloekt in de kerk. De naam van...

Hoewel ik met veel sympathie en zelfs instemming heb geluisterd naar Wouter Hillaerts analyse van een aantal grote uitdagingen waar het Vlaamse theater anno 2016 voor staat - zijn functie in de nieuwe superdiverse stedelijkheid, zijn gemeenschapsvormende opdracht, zijn rol in een bredere maatscha...

Load More