Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

Decenniumdoelen

  Binnenkort moeten Vlamingen die beroep aantekenen tegen beslissingen in hun zorgbudget daar 75 euro voor neertellen. Dat besliste de Vlaams Regering afgelopen vrijdag op de Ministerraad, tegen verschillende adviezen in. Het zorgbudget is een maandelijkse tegemoetkoming voor mensen die v...

Voedselbank.

Nu armoedeverenigingen noodgedwongen de deuren moeten sluiten, voedselbanken op (alle) verschillende plaatsen in het land hun activiteiten stilleggen en (nood)hulp bijna niet meer bereikbaar wordt, hebben mensen in armoede nood aan meer financiële ruimte om in hun basisbehoeften te voorzien, zoal...

Onbegrijpelijk, de nieuwe Vlaamse regering sprak tijdens haar eerste persconferentie het woord armoede niet uit. Het woord sociaal werd wel dikwijls herhaald door alle partijen, maar over de mensen in armoede geen woord. Zijn de coalitiepartners dan tijdens de vele onderhandelingsweken vergete...

De voorbije hete zomer heeft niet enkel verschroeide velden en uitgeputte waterputten opgeleverd. Hij dreigt ook onze voorraad aan mededogen en solidariteit aan te tasten. In de Wetstraat wordt er wel gesproken van een warm Vlaanderen maar op straat wordt het vooral heet onder de voeten van me...

Na 15 jaar armoedig beleid blijft 1 op 10 Vlamingen risico op armoede lopen

“Iets meer dan 1 op de 10 inwoners van het Vlaamse Gewest leefde in 2018 in een huishouden met een huishoudinkomen onder de Belgische armoededrempel. Dat komt overeen met ongeveer 680.000 personen. Er wordt vanuit gegaan dat huishoudens met een inkomen onder de armoededrempel een risico op armoed...

Armoede-organisaties vragen Vlaams parlement: “Maak gevoerde beleid poverty proof”

Vandaag begint uw belangrijke taak als volksvertegenwoordiger, als vertegenwoordiger van de brede samenleving en de verschillende stemmen en belangen in die samenleving. Wij, ondertekenende organisaties, vertolken elke dag de stemmen en belangen van mensen in armoede, stemmen die zo moeilijk g...

Mensen in armoede of met een armoederisico voelen zich vaak onzeker, afgewezen, tekortgedaan. Het einde van de maand doet hen in angst leven. Het gevoel niet mee te kunnen, geen plaats te hebben, daagt de samenleving uit. Dat zien we vandaag. Het is hun oproep tot een moedig armoedebeleid. Arm...

33 lokale armoedebarometers geven een beeld van wat armoede betekent voor de gemeenten en welke hun uitdagingen zijn. Voor de selectie van deze 33 gemeenten gebruikten we twee criteria: het zijn gemeenten waar de kinderarmoedecijfers boven de 10 procent liggen én waar er een actieve groep rond ar...

In het zomerakkoord van de regering Michel was een budget voorzien voor de verhoging van de sociale minima (leefloon, inkomensgarantie voor ouderen en inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten): 80 miljoen in 2018, 120 miljoen in 2020 en 150 miljoen in 2022. Het zomerakkoord beschouwd...