Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

Crisiscel Cultuur

  De Crisiscel Cultuur en cult! moedigen ­­­met het initiatief de bevolking aan om zich vanaf 9 juni weer volop onder te dompelen in het rijke culturele aanbod dat Vlaanderen en Brussel deze zomer te bieden hebben. Ze roepen iedereen ook op om EINDELIJK massaal te delen op sociale media o...

  Sinds het najaar van 2020 - zes maanden al - zijn we in overleg met alle stakeholders, overheden en virologen om de tweede heropstart van de brede cultuur- en evenementensector veilig en vlot te doen verlopen. De protocollen liggen klaar, alle tools zijn in gereedheid gebracht om verant...

  We vroegen groen licht en kregen een time-out. We laten ons groen licht een week branden. Dit is een kans om de cultuur- en evenementensector in te zetten, als partner op het terrein. Als oplossing om mensen op een gecontroleerde manier te laten samenkomen, ook in de publieke ruimte. We z...

Crisiscel Cultuur vraagt heropening – onder strikte voorwaarden – na jaar culturele lockdown

  Op 13 maart 2021 is de lockdown precies een jaar oud. De culturele sector zit sinds die dag zo goed als op slot. Buiten een korte periode van beperkte versoepeling in de zomer en de vroege herfst, liggen alle publieke evenementen al een vol jaar stil. De sector zelf heeft echter niet sti...

  De Crisiscel Cultuur erkent de extra maatschappelijke rol die een aantal cultuurhuizen nu tijdelijk kunnen en moeten spelen in deze cruciale fase van crisisbeheersing. Wij zijn klaar om te helpen waar het moet. Van bij de start van de crisis zeggen we immers al dat de cultuur- en events...

  Stuk voor stuk infrastructurele dossiers die in meer of mindere mate reeds een aantal jaren in de boekentas van deze minister zitten, en die nu onder het mom van de crisis opgepikt worden. Infrastructuurprojecten die zinvol en zelfs noodzakelijk kunnen zijn, maar voor ons niets met rela...

  De maatregel komt er na positief advies van Celeval, die een gebouwenbeheersysteem met CO2-sensoren (metering) als voorwaarde meegeeft. De Crisiscel Cultuur, virologen en de minister van Cultuur noemen de maatregel en voorwaarden “meer leesbaar” en “gedragen door iedereen”. Minister ...

Maximum aantallen blijven absurd Het blijft absurd om uit te gaan van maximum aantallen als standaardregel. De ene zaal is namelijk de andere niet. Hele grote zalen kunnen perfect op een veilige manier meer mensen ontvangen. Die absurde maximumgrens gaan omzeilen door uitzonderingen toe te sta...

  Onder hevige druk van de Crisiscel Cultuur, haar vele partners en andere actoren uit de samenleving, besliste de NVR vandaag om de cultuursector “wat meer ademruimte te geven” door de bezoekersaantallen voor zowel buiten als binnen terug te brengen naar de aantallen vooropgesteld in jun...

gordijn

In Antwerpen zal straks beslist worden dat culturele evenementen weer mogen doorgaan nadat ze eerder de hele sector hadden lam gelegd. Die impulsieve beslissing zonder grond en ingevoerd zonder overleg met de betrokkenen, heeft heel wat schade aangericht. Onderzoekswerk geleverd door cult! en Kun...

Load More