Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

Counterpunch

  Na een jaar waarin het Braziliaanse bruto binnenlands product meer dan 3 keer zo snel groeide als het IMF had voorspeld, de werkloosheid het laagste cijfer van de voorbije 11 jaar bereikte en het aantal Brazilianen dat leeft in ernstige voedselonzekerheid daalde van 33 miljoen naar 20 m...

    “Als je je ‘neutraal’ opstelt tegenover situaties van onderdrukking kies je de kant van de onderdrukker”, aldus Zuid-Afrikaans bisschop Desmond Tutu die in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg. DeWereldMorgen veroordeelt de recente aanvallen van Hamas tegen Israëlische bu...

  Deze strikte hoge belastingtarieven – die vandaag de dag allemaal bijna onvoorstelbaar lijken – zouden een generatie van ongeëvenaarde economische vooruitgang voor de gemiddelde Amerikaan en Brit helpen inluiden. En die tarieven daalden in de naoorlogse jaren slechts lichtjes. In de jar...

  In het Verenigd Koninkrijk verbiedt de Wet op de Openbare Orde ‘beledigende of bedreigende woorden of gedrag’, in het bijzonder ‘met de bedoeling het onmiddellijk gebruik van onwettig geweld door die of een ander persoon uit te lokken’. In de nationale wetgeving van de Verenigde Staten ...

  Hoe kan men anders de wreedheid van de Amerikaanse buitenlandse politiek sinds 1945 verklaren?  De oorlogen met napalm en Agent Orange in Vietnam, en met het verarmd uranium en witte fosfor in Irak. De massale bombardementen in Korea die zo’n 85% van alle gebouwen vernielden, om nog maa...

  De bevindingen van deze studie zijn, hoewel niet zonder foutmarge, toch ernstig genoeg om serieus te nemen. Deze zijn: Van de 6,3 miljard mensen die buiten het Westen leven staat 66 procent positief ten opzichte van Rusland en staat 70 procent positief ten opzichte van China. Va...

BRICS

  De G7-top in het Duitse Elmau van 26 tot 28 juni, en de NAVO-top in het Spaanse Madrid twee dagen later, waren praktisch nutteloos als het erom ging werkelijke oplossingen te bieden voor de aanhoudende crisissen in de wereld - de oorlog in Oekraïne, de dreigende hongersnood, de klimaatv...

  Sinds april wordt in Sri Lanka, het eiland ten zuidoosten van India met 22 miljoen inwoners, geprotesteerd tegen het enorme voedsel- en brandstoftekort en is elk vertrouwen in de politieke instellingen verdwenen. Zowel het parlement als de opeenvolgende presidenten worden al decennialan...

  Eén contingent in deze oorlogsspelen zal opvallen: een eenzaam fregat dat de naam draagt van Antonio Luna, de oproerige Filipijnse revolutionaire legergeneraal die het militaire verzet tegen de inval van de troepen van de VS leidde gedurende de Filipijns-Amerikaanse oorlog. Dit oorlogss...

Logo van het Internationaal Strafhof in Den Haag

  “In elke oorlog wordt iedereen die voorzichtig is, die naar de argumenten van beide partijen luistert alvorens een standpunt te vormen, of die officiële informatie in twijfel trekt, onmiddellijk beschouwd als medeplichtig aan de vijand”, aldus historica Anne Morelli. Daar doet DeWer...

Load More