Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

Counterpunch

  De G7-top in het Duitse Elmau van 26 tot 28 juni, en de NAVO-top in het Spaanse Madrid twee dagen later, waren praktisch nutteloos als het erom ging werkelijke oplossingen te bieden voor de aanhoudende crisissen in de wereld - de oorlog in Oekraïne, de dreigende hongersnood, de klimaatv...

  Sinds april wordt in Sri Lanka, het eiland ten zuidoosten van India met 22 miljoen inwoners, geprotesteerd tegen het enorme voedsel- en brandstoftekort en is elk vertrouwen in de politieke instellingen verdwenen. Zowel het parlement als de opeenvolgende presidenten worden al decennialan...

  Eén contingent in deze oorlogsspelen zal opvallen: een eenzaam fregat dat de naam draagt van Antonio Luna, de oproerige Filipijnse revolutionaire legergeneraal die het militaire verzet tegen de inval van de troepen van de VS leidde gedurende de Filipijns-Amerikaanse oorlog. Dit oorlogss...

Logo van het Internationaal Strafhof in Den Haag

  “In elke oorlog wordt iedereen die voorzichtig is, die naar de argumenten van beide partijen luistert alvorens een standpunt te vormen, of die officiële informatie in twijfel trekt, onmiddellijk beschouwd als medeplichtig aan de vijand”, aldus historica Anne Morelli. Daar doet DeWer...

  De controverse tussen de VS, de NAVO, Oekraïne en Rusland is niet helemaal nieuw. We zagen het gevaar voor ernstige problemen al in 2014. De VS en sommige Europese landen moeiden zich toen in de interne zaken van Oekraïne en spanden amper bedekt samen in een staatsgreep tegen de democra...

  De grootste anti-abortusgroep in Texas probeert het deugdzame etiket 'klokkenluider' te plakken op roofdieren die rechtszaken zullen aanspannen tegen zorgverstrekkers die abortus aanbieden en iedereen die een vrouw "helpt of aanzet" tot een abortus. Als journalist en activist heb ik ...

  "Deze tegenslag voor de beweging van de Revolución Ciudadana (Burgerrevolutie), opgericht door Rafael Correa, zal diepgaande gevolgen hebben voor Ecuador en andere landen, in een context van versterking van het reactionaire VS-geallieerde blok in Latijns Amerika." "De vroegere Presid...

  Het lijdt geen twijfel dat de mensen in bovengenoemde landen het extreem moeilijk hebben. Het is echter niet zo dat Brazilië en de VS proportioneel het hoogste aantal doden betreuren. Bij hun verslaggeving over de COVID-19- cijfers baseren bijna alle media zich immers op landelijke tota...

  Dit doet denken aan de antisemitische blaam ‘Joods-bolsjewisme’ waarmee in de jaren 1930 de Joden verantwoordelijk werden gehouden voor de verspreiding van het communisme. In feite is ‘islamgauchisme’ een vaag pseudoconcept, dat moedwillig de islam – en de moslims – verwart met islamiti...