Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

Climaxi

Verontrustende PFOS/PFOA verontreiniging te Ronse: tot 31,6 maal bodemsaneringsnorm

  Het gaat in Ronse om historische vervuiling. Dat kan men merken doordat de bodem van Molenbeek minder vervuild is dan de oevers, waar bij herhaling geruimd slib op gestort is. Volgens het OVAM-rapport van juli dit jaar gaat het om zeer ernstige vervuiling: “Aanvullend werd op 22.06.2021...

  Een goed milieubeleid bestaat uit goede wetenschappelijke inzichten, inspraak, een degelijke wetgeving en efficiënte controle. Geen van deze vier kwaliteiten kan Vlaanderen zich aanmeten. Wetenschappelijke inzichten: wetenschappelijke inzichten worden de beslissende overheid aangerei...

  Minister Demir roept lokale besturen op niet langer bouwvergunningen af te leveren in gebieden waarvan duidelijk is dat ze gevoelig zijn voor overstromingen. 'Investeren in zulke gebieden is investeren in je eigen ellende', zegt ze in een interview voor VRT NWS. Zulke gebieden kunnen vo...

  De Gemeente Zwijndrecht vroeg eind juni een verscherping van de milieuvoorwaarden van 3M aan bij de Provincie Antwerpen. In deze bijstelling vraagt de gemeente Zwijndrecht een onmiddellijke verstrenging van PFOS-lozing en een verstrenging van lozingsnormen van andere perfluoriden in het a...

Onbeperkt in de tijd De nieuwe milieuwetgeving kent vergunningen toe van onbepaalde duur die regelmatig geëvalueerd worden. Vroeger was een milieuvergunning beperkt tot een aantal jaar en moest die, na inspraak van het publiek, verlengd worden. Daar is men al vanaf. Climaxi vindt dan ook dat men...

  In 2019 zette 3M in België 320 miljoen euro om. Na kosten en belastingen bleef er 17 miljoen euro winst over, waarvan 13.500.000 naar de Amerikaanse aandeelhouders ging. Er werden sinds begin deze eeuw voor 39 miljoen euro reserves aan kant gezet, die deels kunnen gebruikt worden om te ...

Climaxi vraagt strengere vergunning 3M rond nog altijd geloosde PFOS

  De sociale klimaatbeweging Climaxi stelt vast dat het bedrijf 3M mist verspreidt over zijn betrokkenheid bij PFAS en PFOS. In een interview met Terzake zegt 3M-directeur Peter Vermeulen dat men met de productie van PFOS al een tijdje gestopt is. Dat klopt slechts gedeeltelijk: in de ver...

Vervoerplan Zuid-Oost-Vlaanderen: anti-klimaatplan

  Dit weekend raakten de grote lijnen van het vervoersplan Zuid-Oost-Vlaanderen bekend. Verschillende politici noemden het al een drama voor onze regio: 10 % van de bushaltes in Zuid-Oost-Vlaanderen sneuvelen. In Herzele verdwijnen 26 haltes, in Geraardsbergen twaalf...in totaal gaat het ...

  Voor de boerinnen en boeren actief in de ruime omgeving rond de terreinen van 3M is het bang afwachten wat de gevolgen van de vervuiling zullen zijn voor hun bedrijf. De impact is echter nu al duidelijk voelbaar. Landbouwers actief in de korte keten, slagen er moeilijk in om hun product...

  Volgens een onderzoek van klimaatbeweging Climaxi loopt het verlenen van vergunningen en de controle daarop in de Antwerpse Haven al langer mank. Dat heeft grotendeels te maken met het niet verlenen van adviezen door Administratie Natuur en Bos en Administratie Zorg en Gezondheid. Zij m...

Load More