Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

Climaxi

Auditeur zegt dat provincie sanering PFAS moet voorbereiden

  Twee jaar geleden ontplofte in Ronse een PFAS-bom. In de Molenbeek werden PFAS-waarden teruggevonden die tot 30 keer boven de saneringsnorm lagen. Verder onderzoek toonde aan dat die waarden op sommige plaatsen nog opliepen. Climaxi toonde aan dat het gemiddeld aantal PFAS in het bloed ...

  In Kortemark vroeg Silvamo in 2022 een verlenging van haar stortvergunning aan. Silvamo is een categorie 2-stortplaats voor niet-gevaarlijk afval. In de hervergunning wordt de poort echter opengezet om er vervuilde PFAS-gronden te storten. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir s...

  Sinds 1 januari 2022 loost Indaver, een bedrijf dat zich richt op afvalbeheer en -verwerking in Europa, zonder vergunning PFAS in de Schelde. Daar komt nu verandering in: op 22 maart legde minister van Omgeving Zuhal Demir (NV-A), PFAS-lozingsnormen op voor de afvalverbrandingsoven van ...

Volgens milieu- en actiegroepen loost bouwheer Lantis bij het bouwen van de Oosterweeltunnel weldegelijk PFAS vervuild grondwater in de Schelde. Toen minister van Omgeving Zuhal Demir de vergunning verleende, ging zij er onterecht vanuit dat Lantis het PFAS vervuild grondwater kon z...

Positief advies voor vergunning Ineos Project One: Vlaanderen met het water aan de lippen

  Klimaat- en milieuorganisaties klagen al langer de nefaste gevolgen van deze nieuwe ethaankraker aan voor zowel milieu als klimaat. Deze ethaankraker blijft op schaliegas werken die voor extra CO2-uitstoot zal zorgen en de klimaatverandering zo nog zal versnellen. De COP28 klimaattop...

3M kwam eerder al in opspraak voor het vervuilen van haar omgeving met PFOS en andere PFAS. Zo kwam eerder het nieuws dat jongeren binnen een straal van 5km te veel schadelijke PFOS in hun bloed hebben. Departement Omgeving vermeldt in haar advies: ‘Ultrakorte PFAS-stoffen zijn zeer persistent e...

Climaxi faciliteert bloedonderzoek

Ken je PFAS-bloedwaarden Climaxi is samen met buurtcomités actief rond PFAS. Zonder gezonde omgeving en respect voor het milieu raken we immers in de strijd tegen klimaatverandering geen stap verder. Daarom helpen wij mensen in ondermeer Oostende (Luchthaven), Kortemark (Silvamo-stortplaats), K...

  De ‘Rode Pijl’ luidde in 1983 het einde van het storten in van asbest, radiaoactief gips, vliegas, huisvuil, restanten van verbrandingsovens. De ‘Rode Pijl’ bewijst dat actievoeren weldegelijk helpt. Dat is de ‘spirit’ van het feest op 13 mei. Van over heel Vlaanderen komen burgerorganisa...

Grondwater Oosterweeltunnel komt voor Raad Vergunningsbetwistingen

  Eerder startten Grondrecht, Greenpeace en Thomas Goorden een rechtszaak om de vervuilde grond rond de Oosterweelwerken degelijk te saneren. Daarop organiseerde minister van Leefmilieu Zuhal Demir in oktober vorig jaar het Saneringsverbond met Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu, Zwijndrecht...

  De druk van komende verkiezingen, de manier waarop de media het dossier presenteren, de rol van Europa, de juridische werkelijkheid, en het politiek overleven van een aantal tenoren zetten plots een sterke actualiteitsdruk op een dossier dat de Vlaamse regering liever in stilte, ergens ...

Load More