Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

Climaxi

Risico’s Climaxi is tegen de beslissing van minister Demir. Zij kiest voor een fabriek die nog steeds schaliegas uit Amerika zal importeren om onder andere ethyleen te maken. Schaliegas wordt gefrackt. Dit is een zeer vervuilende manier voor mens en milieu om gassen uit de gesteente te halen. ...

  Het is nauwelijks te geloven, maar nu kerncentrales weer een doelwit en acuut gevaar vormen tijdens een Europese oorlog, besliste de regering om de jongste twee kerncentrales verder open te houden. En net die oorlog, die zou moeten aanzetten tot energie-onafhankelijkheid, is daar het ar...

  Daar is immers één en ander mis mee. De gas- en elektriciteitsmarkt zijn compleet speculatieve plaatsen waar eigendomstitels verhandeld worden op korte en lange termijn. Dat onze Belgische Regering het voornemen heeft om op Europees vlak maximumprijzen te hanteren, is een stap vooruit. ...

... Maar de som van alle maatregelen vinden we samen met ABVV Oost-Vlaanderen, Saamo Antwerpen, Peperfabriek, wijkgezondheidscentrum De Sloep vzw, Ecokot, Ineos Will Fall, Extinction Rebellion Antwerpen en Gent, Tegengas, Gentse klimaatbeweging en vele anderen onvoldoende en weinig gestructuree...

  In de zomer diende Climaxi al bezwaar in tegen de temperatuurverlaging van de draaitrommelovens van Indaver. Op deze site passeert onder andere het PFAS-afval van 3M en Chemours. Deze twee bedrijven kwamen vorig jaar onder vuur te liggen door de grote vervuiling van PFAS in België en Ne...

Climaxi, MOW en buurtcomité dienen bezwaar in tegen Utexbel

  De NV Utexbel vraagt opnieuw een vergunning aan om vijf jaar verder te gaan met het lozen van ongezuiverde afvalstoffen in een collector naar het zuiveringsstation van Ronse. Het bedrijf weigert al jaren elke overeenkomst met de overheid om hier paal en perk aan te stellen en gebruikt elk...

  Het park is een initiatief van de familie Fort, uitbaters van een vroegere zavelput en stortplaats in het dorp. Na hevige protesten dienden zij de uitbaring daarvan te stoppen in 2006. Een sanering kwam er evenwel niet, ondanks de aanwezigheid van giftige zware metalen. Door de uitba...

  "N-VA minister Zuhal Demir denkt een goede beurt te maken met het weigeren van drie vergunningen voor fossiele gascentrales en het aanvallen van Groen op hun klimaatbeleid. Tegelijkertijd belooft diezelfde partij een miljoenensubsidie aan Ineos voor een vervuilende plasticfabriek en kre...

  Dit slotakkoord is zwak en de 1,5°C-doelstelling hangt aan een zijden draadje, maar geeft ook een belangrijk signaal dat het tijdperk van steenkool en fossiele subsidies ten einde loopt, en legt de focus op een rechtvaardige transitie”, zegt Jennifer Morgan, directeur van Greenpeace Int...

Verontrustende PFOS/PFOA verontreiniging te Ronse: tot 31,6 maal bodemsaneringsnorm

  Het gaat in Ronse om historische vervuiling. Dat kan men merken doordat de bodem van Molenbeek minder vervuild is dan de oevers, waar bij herhaling geruimd slib op gestort is. Volgens het OVAM-rapport van juli dit jaar gaat het om zeer ernstige vervuiling: “Aanvullend werd op 22.06.2021...

Load More