Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

COV

  Het Amerikaanse buitenlandbeleid wordt almaar meer aangestuurd door stichtingen opgericht door miljardairs. Het neoliberale tijdperk heeft een handvol enkelingen ongelooflijk rijk gemaakt. Die wenden met “liefdadigheid” hun rijkdom aan om hun invloed te laten gelden en zich daar nog goe...

  Om potentiële staatsgrepen af te weren in andere Latijns-Amerikaanse landen heeft de nieuwe regering van president Luis Arce – die in oktober 2020 met een verpletterende meerderheid de verkiezingen in Bolivia won – besloten om niet langer een ‘vergeef en vergeet’-mentaliteit te hanteren...

  Let maar niet op die gemene beweringen van uiterst links over hoe militaire industriëlen samenspannen met het Pentagon om onze economie te misvormen, onze burgers te verarmen, onze doelstellingen te perverteren, en onnodige, bloedige oorlogen uit te lokken met miljoenen slachtoffers, al...

Schoolklas

Het onderwijs en de noden van kinderen en jongeren kwamen pas in een latere fase aan de orde. Einde mei-begin juni werd een schools aanbod uitgewerkt voor de lagereschoolkinderen en kleuters. Helaas kon één school op drie dit niet optimaal vorm geven en stond bijgevolg één op drie kinderen nog st...

COVID 12-12: Een atypische campagne voor een atypische urgentie

  “Covid 12-12 is een atypische campagne in een atypische context. De pandemie neemt van land tot land zeer wisselende proporties aan en stelt onze organisaties voor nooit eerder geziene uitdagingen op korte en lange termijn”, zegt 12-12 coördinator Gilles Van Moortel. In de meeste ont...

Iedereen weet graag wanneer hij met pensioen kan gaan en hoeveel zijn pensioen dan zal bedragen. Daarom was het ook belangrijk te weten of het Vlaamse zorgkrediet en het verlof voor verminderde prestaties voor het onderwijspersoneel zouden meetellen voor het bepalen van de pensioendatum en het pe...

Doe mee aan Het Grote Tijdsonderzoek! Laat zien hoeveel tijd jij aan je job besteedt! Ben je leraar in het gewoon of buitengewoon kleuter- lager of secundair onderwijs? Dan roepen wij je op om vanaf 15 januari 2018 mee te doen aan Het Grote Tijdsonderzoek. Hoe ziet je werkdag eruit? Welke taken ...