Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

CADTM

Op 12 juli 2015 stelde het federale Parlement een internationaal voorbeeld door unaniem een wet tegen de aasgierfondsen goed te keuren. Twee jaar later is de strijd van België tegen deze financiële roofdieren niet beëindigd, ook al wordt deze wet ondersteund door de VN, door meer dan 80 organisat...

Op 20 augustus 2015 kreeg de Europese Centrale Bank (ECB) 3,2 miljard euro 'terug van Griekenland. Op basis van de besluiten van het rapport van de Waarheidscommissie over de Griekse Schuld  had de Griekse regering kunnen weigeren haar schuldeiser te betalen, omdat die onwettig had gehandeld en...

Deze tekst sluit een serie artikels af, gewijd aan de illegitieme schulden in België. Om de discussie binnen en buiten het platform van de burgeraudit van de Belgische overheidsschuld (ACiDe) te voeden, hebben we verschillende analyses ontwikkeld die kunnen bevestigen dat een aanzien...

45 miljard euro per jaar of 4.000 euro per inwoner (inclusief kleuters), 10 procent van het BBP, tweemaal de onderwijsbegroting: dat is wat we ieder jaar gemiddeld besteden aan de afbetaling van de staatsschuld [1]. Durven we ons voor te stellen wat we kunnen doen met dat geld? Hoe...

Zoals we weten, is het vermogen in België veel minder belast dan arbeid. Met een reeks neoliberale contrahervormingen werd het vermogen, dat nochtans een herverdelende rol kan spelen in onze kapitalistische maatschappij, vrijgesteld van belasting. De grote bedrijven en de uiterst ve...

Sinds de ondertekening van het Verdrag van Maastricht van 1992, kunnen overheden niet langer leningen krijgen van hun eigen centrale bank of van de Europese Centrale Bank (ECB). Om hun tekorten te financieren, moeten ze lenen van de financiële markten. Met andere woorden: van de grot...

Sinds het najaar van 2008 zijn er in België heel wat particuliere schulden overheidsschulden geworden. De Staat ontleende 33 miljard euro aan de financiële markten om de particuliere financiële instellingen Fortis, Dexia, KBC en Ethias te redden. De steun aan deze banken heeft geleid...