Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

Busani Bafana, IPS

Mukiibi (36) herinnert zich nog goed wanneer hij voor het eerst naar het land werd gestuurd om er te ploegen en te oogsten: het was een straf omdat hij zich op school had misdragen. Maar in de plaats van de straf te haten, vond hij het fantastisch om met zijn handen in de aarde te wo...

  Vrouwen vervullen een sleutelrol in de landbouwproductie maar worden genegeerd bij het nemen van beleidsbeslissingen. Vrouwen mee aan tafel vragen bij beleidvorming kan het halen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) versnellen en ervoor zorgen dat de wereldbevolking weldoo...

  Volgens de VN-Voedsel en Landbouworganisatie (FAO) moet de landbouwproductie met 70 procent groeien om tegen 2050 meer dan 9 miljard mensen te kunnen voeden. Om dit op een goede manier te doen, zegt Nierenberg, moet het volledige traject van productie en verwerking, tot marketing, dis...

  “Wie momenteel symptomen van malaria heeft, heeft een groot probleem”, zegt Yap Boum, regiovertegenwoordiger van Epicenter Africa, de onderzoekstak van Artsen zonder Grenzen. “Ga je naar het ziekenhuis, als wordt aangeraden dat niet te doen?” “Ziekenhuizen hebben niet de juiste facil...