Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

BTB ABVV

Nog steeds groot tekort aan veilige en comfortabele parkeerplaatsen voor beroepschauffeurs

  In 2007 publiceerde BTB het eerste parkingboek over de Belgische snelwegparkings waarin bleek dat er onvoldoende parkeerplaatsen waren voor vrachtwagen- en carchauffeurs. 13 jaar later is de situatie nog steeds niet veranderd, integendeel, het tekort aan parkeerplaatsen is alleen maar t...

Met de publicatie van het mobility package op 31 juli laatstleden werden de wijzigingen in de Europese regelgeving inzake rij-en rusttijden op 20 augustus al van kracht. Het mobility package  is een reeks van Europese maatregelen om de sociale dumping in de transportsector aan te pakken. Frank...

Mobility Package goedgekeurd: een syndicale overwinning

  Het pakket van maatregelen zorgt ervoor dat de arbeids-omstandigheden van de vrachtwagenchauffeurs verbeteren. Een aantal nieuwe regels zullen de handhaving effectiever maken. Ook worden er speciale detacheringsregels voor het internationaal wegvervoer ingevoerd en de regels voor toegan...

Open brief uit de luchtvaartsector aan premier Sophie Wilmès

  Aan Sophie WILMES Eerste Minister   Mevrouw de Eerste Minister, De luchtvaart staat voor een nooit gekende crisis, een crisis die morgen niet zal zijn opgelost. Alle indicatoren wijzen erop dat het vliegverkeer deze zomer nog niet zal zijn genormaliseerd. Alle werkne...

Deliverookoeriers in protest in Gent in 2019.

De vordering van het auditoraat is een ‘algemene’ rechtsvordering: elke koerier moet zelf een ‘vrijwillige tussenkomst’ doen opdat de uitspraak (met de daaruit voortvloeiende voordelen) op zijn persoonlijke situatie wordt toegepast. Om te vermijden dat elke koerier zijn eigen advocaat moet nemen ...

BTB heeft al drie zwartboeken sociale dumping gelanceerd. Hierin details van alle Belgische werkgevers die in hetzelfde bedje ziek zijn. Snel poen verdienen op de rug van Oost-Europese chauffeurs, die weken in hun vrachtwagencabine kamperen, omdat zij constant in België werkopdrachten uitvoeren a...

De directie van Aviapartner bijvoorbeeld. Die deze staking perfect had kunnen voorkomen. Al maanden vragen de vakbonden om de vele problemen bij Aviapartner op te lossen: te weinig personeel, te veel overuren, te veel interimarbeiders, onveilig materiaal, te hoge werkdruk, onveilige werkomstandi...

De totale eis bedraagt 236.000 euro, plus intresten en kosten. Hiermee wordt een belangrijk precedent geschapen in de strijd tegen sociale dumping. Totale uitbuiting van Bulgaarse chauffeurs BTB werd door zeven Bulgaarse chauffeurs gemandateerd om de klacht neer te leggen tegen RMT. Voor hun re...

In eerste instantie werd de mobility package door de EU commissie gemaakt en daarna binnen de commissies werk (EMPL) en transport (TRAN) besproken in het Europees parlement. Beide commissies bespraken heel wat amendementen In de commissie EMPL werd duidelijke taal gesproken: geen uitbreiding va...

Commissie transport verlaagt verkeersveiligheid en steunt sociale dumping De stemming in de commissie transport op maandag 4 juni was een triest dieptepunt. Onder invloed van zwaar lobbywerk van de transportwerkgevers, kregen er in de commissie “transport” heel wat nefaste maatregelen toch de go...

Load More