Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Redactie .

BTB

Open Brief van BTB: Deliveroo verspreidt fake news

De Deliveroo-koeriers zijn ontevreden: geen ondersteuning, geen bescherming Mensen melden zich aan om te werken voor Deliveroo, maar zijn even snel weer weg. Deliveroo meent ten onrechte heel wat jobs te hebben gecreëerd of nog te creëren. Van volwaardige jobs is helemaal geen sprake. Integendee...

Deliverookoeriers in protest in Gent in 2019.

De vordering van het auditoraat is een ‘algemene’ rechtsvordering: elke koerier moet zelf een ‘vrijwillige tussenkomst’ doen opdat de uitspraak (met de daaruit voortvloeiende voordelen) op zijn persoonlijke situatie wordt toegepast. Om te vermijden dat elke koerier zijn eigen advocaat moet nemen ...

Het komt erop neer dat er een vast bedrag per levering betaald zal worden. Dat bedrag hangt af van stad tot stad. Gent en Leuven zijn het laagst: 4,32 euro per levering. Deze maatregelen zijn een ACHTERUITGANG voor alle P2P-koeriers, zij zullen hierdoor MINDER gaan verdienen. Het bedrag (bv. 4...

Werkgevers en vakbonden van de taxisector waarschuwen al langer voor de dramatische gevolgen van een extreme deregulering, zoals die voorzien is in het ontwerpdecreet. Steden waar een gelijkaardige deregulering werd doorgevoerd, zoals New York, Londen en Amsterdam, kampen vandaag met ernstige pro...

BTB heeft al drie zwartboeken sociale dumping gelanceerd. Hierin details van alle Belgische werkgevers die in hetzelfde bedje ziek zijn. Snel poen verdienen op de rug van Oost-Europese chauffeurs, die weken in hun vrachtwagencabine kamperen, omdat zij constant in België werkopdrachten uitvoeren a...

De directie van Aviapartner bijvoorbeeld. Die deze staking perfect had kunnen voorkomen. Al maanden vragen de vakbonden om de vele problemen bij Aviapartner op te lossen: te weinig personeel, te veel overuren, te veel interimarbeiders, onveilig materiaal, te hoge werkdruk, onveilige werkomstandi...

De totale eis bedraagt 236.000 euro, plus intresten en kosten. Hiermee wordt een belangrijk precedent geschapen in de strijd tegen sociale dumping. Totale uitbuiting van Bulgaarse chauffeurs BTB werd door zeven Bulgaarse chauffeurs gemandateerd om de klacht neer te leggen tegen RMT. Voor hun re...

In eerste instantie werd de mobility package door de EU commissie gemaakt en daarna binnen de commissies werk (EMPL) en transport (TRAN) besproken in het Europees parlement. Beide commissies bespraken heel wat amendementen In de commissie EMPL werd duidelijke taal gesproken: geen uitbreiding va...

Commissie transport verlaagt verkeersveiligheid en steunt sociale dumping De stemming in de commissie transport op maandag 4 juni was een triest dieptepunt. Onder invloed van zwaar lobbywerk van de transportwerkgevers, kregen er in de commissie “transport” heel wat nefaste maatregelen toch de go...

Camera’s inzetten is voor de hand liggend Frank Moreels, Voorzitter BTB - ABVV: “Wij pleiten  al jaren voor het inzetten van “slimme” camera’s in de strijd tegen de sociale dumping. Het is immers voor de hand liggend. België staat vol met camera’s. Voor trajectcontroles, bij de haventerminals, ....

Load More