Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

BRAL

  Omvattend pakket De wetsvoorstellen van het Fit for 55-pakket bestrijken zowat de hele Europese economie en moeten invulling geven aan de Europese Green Deal. Zo worden onder meer lucht- en scheepvaart in het emissiehandelssysteem opgenomen. LULUCF, het programma om koolstof op te slaan ...

  “Door geen extra rijstroken aan te leggen, blijft de groei van het verkeer onder controle, blijft de luchtvervuiling beperkt en de klimaatimpact kleiner. De keuze is dus duidelijk”, zegt Erik Grietens (Bond Beter Leefmilieu). Door de op- en afritten te verbeteren of te beperken, verb...

  De Croo I kiest voor een Belgische vertaling van de versterkte milieudoelstellingen van Europa. Zo steunt ze de 55% uitstootreductie in 2030 en koolstofneutraliteit voor 2050. Met investeringen en nieuw beleid schakelt ze zich in binnen de Europese Green Deal.  Dat is een belangrijke tr...

Brusselse burgerbewegingen vragen om woonerven in alle Brusselse wijken

  De gezondheidscrisis duwt ons met de neus op de feiten: de ruimte voor voetgangers en fietsers is te schaars. De onredelijke verdeling van de openbare ruimte in het voordeel van gemotoriseerd verkeer is deze dagen zo helder geworden. Ondanks een vermindering van 85 procent van het verke...

Donderdag, 5 december, hield FEBIAC, de Belgische automobiel- en tweewielerfederatie, haar persconferentie voor het Autosalon jaargang 2020. BRAL was erbij. Zoals altijd gaat de aanloop naar dat salon gepaard met een stortvloed aan publiciteit, vooral voor krachtige, snelle, massieve en dus gevaa...